Algasid ulatuslikud haridusega rahulolu küsitlused


Avaldaja:Madli Leikop21. Veebruar 2017

Selle nädala algusest kuni 17. märtsini toimuvad üldhariduskoolides senisest kõige ulatuslikumad riiklikud rahuloluküsitlused, mille käigus küsitletakse enam kui kahtekümmet tuhandet last, lapsevanemaid ning õpetajaid.

Rahuloluküsitlus hõlmab kõiki Eesti kaheksanda ja üheteistkümnenda klassi õpilasi. Lisaks küsitletakse pea 100 koolis ka neljanda klassi õpilasi. Samuti hõlmab küsitlus lapsevanemaid ja üldhariduskoolide õpetajaid.

Mais osalevad rahulolu küsitluses ka lasteaia õpetajad ja sealsed lapsevanemad, kevadel kutsekoolide ja kõrgkoolide vilistlased ning sügisel kutsekoolide õpilased ja õpetajad.  Küsitlus toimub elektrooniliselt ja selle viib enamikes sihtrühmades läbi SA Innove. Koolid ja koolipidajatest omavalitsused saavad küsitlusest tagasiside raportid, mida palume jagada õpilaste ja lapsevanematega, kuna rahulolu õppeprotsessiga luuakse eri osapoolte koostöös.

Küsitluse keskne korraldus vähendab üksikute õppeasutuste ja koolipidajate töökoormust ning rahakulu andmete kogumisel ja töötlemisel, sest iga kool või omavalitsus ei pea korraldama eraldi uuringut. Samuti võimaldab keskne uurimine koguda võrreldavat infot ja anda nii objektiivsemat tagasisidet. Täiendavaks plussiks on kogutud andmete suurem konfidentsiaalsus, mis on probleemiks eelkõige väikestes koolides. Et siduda rahulolu-näitajad koolides toimuvate arendustegevustega, plaanitakse keskse küsitluse andmed teha kättesaadavaks ka uurijatele.

Rahuloluküsitluses kasutatakse teadusuuringutel põhinevaid ja kontrollitud küsimustikke, mis annavad nii riigile, koolidele, õpetajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet. Küsimustikud katavad olulisi rahulolu komponente ning aitavad vajadusel leida koolidel üles oma tugevusi või ka vähese rahulolu põhjuseid.

Lisainfo: http://www.hm.ee/rahulolu

TAUST:

Eesti elukestva õppe strateegia üheks võtmenäitajaks hariduses toimuvate muutuste hindamisel on osapoolte rahulolu elukestva õppe toimimisega. Hoolimata väga headest õpitulemustest on Eesti kooli aastaid iseloomustanud suhteliselt madalad või keskpärased rahulolunäitajad.

2016. aastal koostas Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ühtse kontseptsiooni alusel rahuloluküsimustikud kõigile haridusega seotud sihtgruppidele alates alusharidusest kuni täiskasvanute täienduskoolituseni.

Kontseptsioon põhineb teaduskirjanduse analüüsil ja varasemalt läbi viidud rahulolu-uuringutel. Loodud küsimustikke piloteeriti 2016. aasta sügisel. Küsimustikke hakatakse laialdasemalt katsetama 2017. aastal, täies mahus rakendama 2018.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: