Tallinna Tehnikaülikool allkirjastas koostöölepingu suurima Prantsusmaa ettevõtteid ühendava organisatsiooniga


Avaldaja:Laura Vetik23. Veebruar 2017

Tallinna Tehnikaülikool ja Prantsusmaa suurim ettevõtete katuseorganisatsioon MEDEF asusid süvendama riikidevahelist ettevõtluskoostööd teadusarenduse, digitaliseerimise ja start-up ettevõtluse valdkonnas.

Selle nädala kolmapäeval, 22. veebruaril allkirjastasid TTÜ innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varrak ning MEDEFi president Pierre Gattaz ning digitaalasjade saadik Olivier Midière koostöömemorandumi, mis avab tehnikaülikoolile uksed koostööks ja teadus-arendustegevuseks üle 750 000 Prantsusmaa ettevõttega.

Sõlmitud lepingu tulemusel süvendatakse riikidevahelist koostööd rahvusvahelise teadusarendustegevuste, digitaliseerimise ning uusettevõtluse suunal. “Tööstuse digitaliseerimisest ehk Industry 4.0  teemadel räägitakse üha enam ning Eesti jaoks eeskujudeks on just Lääne-Euroopa riigid. Fakt on aga see, et uus põlvkond kasvab nutikatena, mistõttu on iga riigi kohus ette valmistada nutika tööstusharu edasi arendajaid ning tõsta sealjuures huvi ettevõtluse, sh start-up ettevõtluse, vastu laiemalt,” rääkis prorektor Varrak.         

„Eesti ja Prantsusmaa majanduskoostöö täna ei vasta veel mõlema riigi võimalustele ja sellised koostöölepped, nagu TTÜ ja MEDEF-i vahel, aitavad Eestit Prantsusmaal paremini tutvustada,“ kommenteeris koostöölepingu olulisust Eesti suursaadik Prantsusmaal hr. Alar Streimann. „Kui täna on Eesti Prantsusmaal eelkõige tuntud oma kaasaegsete digilahenduste ja avaliku sektori e-teenuste poolest, siis loodan, et TTÜ ja MEDEF-i abil tekib koostöövõimalusi ka teistes sektorites ja teadusarenduse valdkonnas,“ lisas Streimann.

Koostöömemorandum allkirjastati Eestit tutvustava konverentsi raames, kus MEDEFi, TTÜ ja saatkonna töötajad tutvustasid ettevõtjatele, ülikoolide ja riiklike asutuste esindajatele ettevõtlusvaldkonna koostöövõimalusi Eestis. Osalejatele jättis sügava mulje TTÜ Mektory innovatsioonikeskkond, millest saavad osa kõik – lastest professorite ja ettevõtteni. Enne koostöömemorandumi allkirjastamist toimus paneeldiskussioon innovatsiooni ja digitaalse ökosüsteemi arengu teemal Eestis.

TTÜ delegatsioon, kuhu kuulusid lisaks Tea Varrakule ka TTÜ professorid Gunnar Klaus Prause ja Raivo Vilu, ettevõtluskoostöö spetsialist Allan Lahi ja TTÜ Mektory start-up programmijuht Anu Oks, külastas Pariisi 21.-23. veebruaril. Visiidil kohtuti mitmete  ettevõtete ühenduste ja klastritega, sh Medicen Paris Region, CAP Digital, Systematic ning ülikoolidede esindajatega. Kohtumistel arutati tuleviku koostöövõimalusi tööstuse digiteerimise, teadusarenduse, biotehnoloogia ja e-tervise valdkondades ja lepiti kokku edaspidised konkreetsed koostöösammud.

Allikas: Tallinna Tehnikaülikool

Samal teemal: