Paide riigigümnaasium rajatakse kohaliku kogukonna tahtel ajaloolisse koolihoonesse


Avaldaja:Madli Leikop07. Märts 2017

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps leppis Paide linna juhtidega kokku järgmisel aastal õppetööd alustava Paide riigigümnaasiumi asukohas – uus kool rajatakse ajaloolisse koolihoonesse Posti tänaval.

Paide linnavolikogu tegi ministeeriumile ettepaneku rajada kool Posti tn 12 kinnistule, kus tegutses gümnaasium juba enam kui sada aastat tagasi, mistõttu on uue kooli asutamine Paide ajaloolisesse koolimajja märgilise tähendusega.

„Kogukonna tahe, et riigigümnaasium asuks nii haridus- kui ka arhitektuuriajalooliselt väärikas majas, on täiesti mõistetav, mistõttu kinnitan, et lähme edasi just selle plaaniga,“ sõnas minister Mailis Reps ja lisas, et asupaigavalikul on teisigi pooltargumente, näiteks kutseõppekeskuse, spordihalli ja staadioni lähedus.

Paide riigigümnaasiumi rajamise eesmärk on tagada Paide linna ja Järva maakonna õpilastele tänapäevane õpikeskkond ja võimalused valikuterohke gümnaasiumihariduse omandamiseks. Riigigümnaasiumisse planeeritakse õppekohti 252-le õpilasele.

Paide riigigümnaasium alustab tööd 1. septembril 2018, aga kuni Posti tänava koolihoone valmimiseni hiljemalt 2020. aastal tehakse õppetööd asenduspinnal Laial tänaval.

Riigigümnaasiumide rajamist rahastatakse riigieelarvelistest ja Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.

Allikas: HTMi pressiteade. 

Samal teemal: