Projekt "Targalt internetis" pälvis tunnustuse


Avaldaja:Laura Vetik08. Märts 2017

"Targalt internetis" projekt võitis Inimeseõpetuse Ühingu korraldatud "Inimeseõpetuse aasta tegu" konkursi.

Alates 2008. aastast korraldavad vabariiklik inimeseõpetuse ainenõukogu ja Inimeseõpetuse Ühing konkurssi „Inimeseõpetuse aasta tegu“. Konkursi eesmärgiks on esile tõsta tegevusi, mis on kaasa aidanud inimeseõpetuse ainevaldkonna arengule (nt õppematerjalide koostamine ja avaldamine, ainekavaarendus, maakondlike või riiklike aineürituste korraldamine jne).

Tänavuse aasta teo laureaat on "Targalt internetis" projekt, mille missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis. Tegemist on MTÜ Lastekaitse Liidu poolt algatatud projektiga, mida viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, MTÜ Eesti Abikeskused ja Politsei- ja Piirivalveamet. Projekti kohta saab lähemalt lugeda: http://www.targaltinternetis.ee.

Allikas: Inimeseõpetuse Ühing

Samal teemal: