Peipsi Koostöö Keskus kutsub noori uurima ning kirjeldama keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid


Avaldaja:Madli Leikop20. Märts 2017

Alates märtsikuust kuni juuni lõpuni kogutakse üheksa Euroopa riigi noorte poolt keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid e-platvormile http://youth4ej.sameworld.eu.

Oodatud on juhtumite kirjeldused üle kogu maailma, kuid kindlasti ka Eestist. Osaleda saab nii lühikirjeldusi platvormile lisades kui põhjalikumat süvenemist nõudvate keskkonnaalase ebaõigluse juhtumi kirjeldusi koostades. 

Youth4EJ (Youth for Environmental Justice/ Noored keskkonnaõigluse eest) platvormi eesmärk on panna noori inimesi huvituma keskkonnaõigluse teemast ning julgustada noori ebaõigluse juhtumeid iseseisvalt uurima, nende teemal arutlema ja ka sotsiaalvõrgustikes näiteid jagama.

Eesti noorte poolt kogutud juhtumid vaatab üle Peipsi Koostöö Keskus ning koos teiste näidetega jäävad need platvormil kõigile huvilistele kättesaadavaks. Lühikirjeldusi võib lisada nii eesti kui inglise keeles, põhjalikumad juhtumikirjeldused tuleb koostada inglise keeles. Täpse info, kuidas osaleda, leiab Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt.

Keskkonnaõiglus laiemas tähenduses on inimeste õigus elada puhtas ja tervislikus keskkonnas oma soovide ja tavade järgi ilma, et neid kahjustaks või mõjutaks mingi majanduslik või tööstustegevus. Tegelikkuses on paljudel inimestel ja kogukondadel juurdepääs sellistele elementaarsetele loodusressurssidele nagu puhas vesi, puhas õhk piiratud või nad peavad taluma kahju, mis tekib saastatud veest, õhust või pinnasest. 

Maailmast leiab palju näiteid, kuidas tootmishuvid on üles kaalunud keskkonnakaitselised, aga ka näiteks põliskultuuri hoidmise argumendid. Viimasel poolel aastal on meedias tähelepanu saanud Põhja-Dakota Standing Rocki indiaanlaste aladele ehitatav naftajuhe, mis on siuu hõimu hinnangul tõsiseks ohuks keskkonnale ja kultuurile. Torujuhe ei jookseks küll otse läbi reservaadi, kuid läbiks siiski põliseid indiaani alasid, kus nende esivanemad küttisid, kalastasid ning kuhu nad on maetud. Sarnaseid keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid on maailmas palju, huvilised saavad neid uurida näiteks keskkonnaõigluse atlasest (Environmental Justice Atlas) https://ejatlas.org/ ning enda jaoks huvitavamatest juhtumitest teha e-platvormile http://youth4ej.sameworld.eu sissekandeid.

Ameerikast pärit keskkonnaõigluse alane liikumine on Euroopas keskendunud eelkõige üksikisiku keskkonnaalaste põhiõiguste kaitsele ning olulisel kohal on õigus olla kaasatud otsuste langetamises, õigus saada piisavalt vara asjakohast teavet otsuste ja keskkonnaseisundi kohta ning õigus vabalt kasutada õiguskaitsevahendeid oma keskkonnaalaste õiguste tagamiseks ja kahjude heastamiseks.

Youth4EJ_web.png

Keskkonnaõigluse teema mõistmiseks on hea eelnevalt lugeda keskkonnaõigluse kohta e-õppematerjalide kogumikust EduKit http://edu-kit.sameworld.eu (vajalike eelnev kasutajaks registreerumine), kust leiab ka eestikeelseid veebiloenguid.

Keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid kirjeldav platvorm valmis tänu projektile "SAME World. Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses. Euroopa arengukoostöö aastal 2015", kus MTÜ Peipsi Koostöö Keskus on üheks partneriks. Projekti tegevusi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Allikas: Peipsi Koostöö Keskuse pressiteade. 

Samal teemal: