Tervise Arengu Instituut tutvustab vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ pilootprojekti tulemusi


Avaldaja:Madli Leikop29. Märts 2017

Kolmapäeval, 29. märtsil toimub Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) pilootprojekti lõpuseminar, kus tutvustatakse projekti tegevusi ja uuringutulemusi.

Viimasel ajal räägitakse palju psüühika- ja käitumisprobleemidega laste arvu suurenemisest. Laste käitumise muutmiseks on aga kindlasti vaja muuta ka nende vanemate käitumist. Vanemlusprogrammis  õpetataksegi vanemaid kasutama lapse arengut toetavaid kasvatusmeetodeid. Programm on mõeldud 3–8-aastaste laste vanematele laste käitumisprobleemide ennetamiseks, ning ka neile, kelle lastel juba on tõsised psüühika- ja käitumisprobleemid (näiteks agressiivne ja hüperaktiivne käitumine, hajutatud tähelepanuvõime jm). 

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" on Eestis rakendatud viimased kaks aastat ning tulemused on olnud head. „„Imelised aastad“ ei ole tavaline koolitusprogramm, vaid tegemist on sotsiaalprogrammiga, kus oluline osa on grupijuhtide poolt personaalse toe pakkumisel lapsevanematele,“ ütles Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik. „Pilootprojekti mõju-uuringu tulemused näitasid olulist positiivset muutust. Laste probleemne käitumine vähenes vanemate hinnangul kolm korda. Samuti paranesid lastevanemate oskused lapse käitumise suunamisel. Meie eesmärk on järgnevatel aastatel jõuda programmiga võimalikult paljude vanemateni, et toimuks soovitud positiivne muutus Eesti lastevanemate oskustes ja seeläbi väheneks laste käitumisprobleemide teke,“ lisas Kasvandik.

2014. aasta oktoobris startinud vanemlusprogrammi „Imelised aastad" viis Tervise Arengu Instituut läbi koostöös kohalike omavalitsustega. Pilootprojekti jooksul kuni märtsini 2017 läbis koolituse 523 lapsevanemat (52 gruppi) 20 kohalikus omavalitsuses üle Eesti. Koolitusgruppidesse kutsuti lastevanemaid kohaliku lastekaitsetöötaja, lasteaedade või koolide kaudu. Koolitused kestsid keskmiselt neli kuud.

„Imelised aastad“ on kasutusel ligi 30 riigis ning selle mõju on laialdaselt uuritud. Programmi läbinud lastevanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused ja väheneb stress.Tänasel lõpuseminaril teevad kokkuvõtte programmi pilootperioodi tegevustest ja uuringutulemustest Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik, vanemanalüütik Aire Trummal ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Helen Noormets. Toimub vestlusring programmi grupijuhtide ja kohalike omavalitsuste esindajatega, kus muuhulgas arutletakse vanemlusprogrammi jätkumise üle pärast pilootprojekti lõppu. Oma kogemusi vanemlusprogrammi rakendamisest Manchesteris jagab videointervjuus The Incredible Yearsi sertifitseeritud treener, dr Caroline White. Päeva külalisesineja, etoloog ja ja zoosemiootik Aleksei Turovski räägib vanemlusest loomariigis. Seminari juhib vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ grupijuht, SOS Lasteküla teenuste arendus- ja kvaliteediosakonna juhataja, Keila linnavalitsuse liige Elmet Puhm. Avasõnad ütleb sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ piloteerimine Eestis toimub märtsini 2017 Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammi “Riskilapsed ja -noored“ raames. 

Allikas: Tervise Arengu Instituudi pressiteade. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet