Rahvusvaheline digiteemaline konverents uurib IT ja teatri alade ühendamise võimalusi


Avaldaja:Laura Vetik31. Märts 2017

VAT Teater korraldab koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Rahvusraamatukoguga rahvusvahelise projekti Platform Shift+ raames konverentsi „Creative Forum” alapealkirjaga „Demokraatia piiramisrõngas”, mis uurib IT ja teatri ühendamisvõimalusi. Konverentsile on oodatud õpetajad ja õpilased.

„Creative Forum” toimub 7.-8. aprillini Tallinnas ja järjekorralt kolmas sarnane konverents keskendub teemale “Big Data – Targeting Democracy” (“Demokraatia piiramisrõngas”).

Tallinna Tehnikaülikoolis ja Rahvusraamatukogus toimuvatele loengutele ning neile järgnevatele aruteludele ja diskussioonidele on oodatud kõik huvilised, eriti aga  IT ja teatri ning nende alade ühendamise võimalustest huvitatud inimesed ning õpilased ja õpetajad.

TED-kõnede stiilis ettekandeid esitavad nii kohalikud kui rahvusvahelised eksperdid; teatritegijad üle Euroopa arutlevad aga, kuidas kultuur ja teater saavad reageerida üha enam manipuleeritavale sotsiaalmeediale.

Konverentsi kõnelejad:

7. aprillil algusega kl 16.30 / TTÜ auditoorium NRG-226:

 • Jørgen Callesen (Taani), WH9 Copenhagen
  Smart Sculpture (http://www.smartsculpture.dk/)
 • Marian Ursu (UK), Digital Creativity Lab
  Interaktiivsed narratiivid (Interactive Narratives)
 • Loore Martma (Eesti)
  Koostöö anatoomia (The anatomy of collaboration)
 • Jürgo Preden (Eesti)
  Arupuru – tulevikunägemused (Smartdust – Future Visions)

8. aprillil algusega 16.00 / Rahvusraamatukogu suur konverentsisaal

 • Vestlusring: “Big data and the digital coup” – „Big Data ja digitaalne riigipööre”
  modereerib Henrik Roonemaa (Eesti)
 • Hannes Grassegger (Šveits)
  „Ma vaid näitasin, et pomm on olemas” – Donald Trumpi presidendikampaania Facebookis
 • Kalev Pihl (Eesti)
  Big data – so what!
 • Dirk Emmerich (Saksamaa)
  Sotsiaalmeedia kasutamine Araabia Kevades ja Islamiriigis

Konverents on inglise keeles ja ilma tõlketa. Kes kohale tulla ei saa, võib sündmust jälgida live-ülekande kaudu internetis: http://www.platformshift.eu/livestream.


Rahvusvaheline noortekohtumine „A Bit of Me – My digital identity” VAT Teatri juures!
Lisaks paljudele muudele tegevustele korraldab projekt Platform Shift + ka noorsookohtumisi, mis toimuvad eri riikides ja ühendavad eri teatreid ja nendega koostööd tegevaid noortegruppe. Projektis osalevad teatrid peavad kõik oluliseks sihtgrupi kaasamist teatritöö protsessi.

Lisaks Creative Forum sündmusele toimub VAT Teatri juures 1.-8.aprillini ka rahvusvaheline noorte kohtumine “A Bit of Me – My digital identity”, kus osalevad lisaks Eestile ka Suurbritannia, Saksamaa ja Norra noored, kes ühiselt tegelevad nädala jooksul digiuuenduste ja teatri teemadega. Noorsoovahetuse jooksul külastatakse teatreid ja koole, mis on huvitatud digiuuendustest, osaletakse töötubades ning leitakse teatrikeeles väljendusi teemade osas nagu: noorte digitaalne identiteet, netisõltuvus, sotsiaalmeedia kui otsuste tegija, teater ja digivõimalused. Noortekohtumise noored osalevad samuti Creative Forum sündmusel, kus nad esitavad ka etteaste nädala jooksul õpitust ja esindavad noorte arvamust digiteemade osas.

Noorte kohtumisest: http://platformshift.eu/youth-encounters/

Platform Shift+ on Euroopa teatrite võrgustik, mis kutsuti ellu eesmärgiga luua noorele publikule mõeldud uusi teatrilavastusi ja seda just pidevalt muutuva digitaalse ajastu temaatikat silmas pidades. Partnerid üheksa Euroopa riigi teatritest on aastate jooksul põhjalikult uurinud digiteemat nii oma riigis kui teinud koostööd rahvusvahelisel tasandil. Üheskoos on leitud, et digitehnoloogia-alaste teadmiste laiendamise vajadus on väga päevakorral, mõistmaks paremini oma sihtgruppi – noori. Selleks, et toetada nii noori kui noortele suunatud teatrilavastuste tegijate professionaalsust, toimub projekti raames palju erineva suunitlusega sündmusi. Projektis osalevad teatrid peavad kõik oluliseks sihtgrupi kaasamist teatritöö protsessi.

Plaform Shift+ organiseerib igal aastal suuri rahvusvahelisi digiteemalisi kohtumisi, kus toimuvad TED-stiilis kõned, diskussioonid ja töötoad. Eesmärk on käsitleda uusi digitehnoloogia arenguid nii kultuuris kui kaasaja tsivilisatsioonis laiemalt. „Creative Forum” keskendub erinevatele aspektidele, seotuna teatri ja tehnoloogiaga, ning avab teemasid uuenduslike nurkadel alt.

Platform Shift+  info lähemalt:
http://platformshift.eu/ ja http://platformshift.eu/creative-forums/
http://www.vatteater.ee/et/projektid/20/platform-shift.html.
https://www.facebook.com/platformshiftplus/?fref=ts

Allikas: VAT teater

Samal teemal: