Täienduskoolituste keskkond uueneb


Avaldaja:Laura Vetik17. Aprill 2017

Alates aprillist saavad haridusasutuste juhid täienduskoolituste keskkonnas ülevaate, millistel koolitustel selle õppeasutuse õpetajad, õppejuhid, haridustehnoloogid osalevad.

Täienduskoolituste keskkond https://koolitus.hitsa.ee/ koondab suure osa Eesti õpetajatele suunatud täienduskoolitustest ja on heaks tööriistaks koolijuhile oma töötajate professionaalse arengu jälgimiseks ja planeerimiseks. Juht näeb, millistele täienduskoolitustele on asutuse töötajad registreerunud või millised koolitused on nad lõpetanud. Samuti teavitatakse juhti, kui töötaja kavatseb koolitusest loobuda ning see võib kaasa tuua arve esitamise tööandjale.

Töötajate koolitustel osalemisega seotud teated saadetakse alates aprilli algusest üks kord päevas automaatselt edasi haridusasutuse juhi e-postile, juhul kui juhil on selles keskkonnas kasutajakonto loodud. Kui kasutajatunnust loodud ei ole, palume haridusasutuse juhil oma töötajate täienduskoolitusinfo nägemiseks luua ID-kaardiga kasutajakonto https://koolitus.hitsa.ee ning anda loodud kontost teada e-postiaadressile tkis@hitsa.ee, misjärel kasutajale lisatakse vastavad õigused.

Kasutajate tagasiside ja märkused on süsteemi arenduste tellijale alati oodatud. Ühistellijateks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Sihtasutus Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:

Ave Rand
IT projektijuht
ave.rand@hitsa.ee