Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam


Avaldaja:Laura Vetik24. Aprill 2017

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6842 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eksaminandi. Eksamiperiood jätkub kolmapäeval, 26. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga, kuhu on registreerunud 2313 eksamitegijat.

Inglise keele riigieksam toimub 2. mail ja periood lõppeb 12. mail matemaatika eksamiga. Tulemused avalikustatakse 19. juuniks.  
 
Täna toimuv eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidel, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada. Eesti keele riigieksam algab kell 10.00 ja lõppeb 16.00.

Kolmapäeval, 26. aprillil toimub eesti keele teise keelena eksami kirjalik osa, eksami suuline osa viiakse läbi 26., 27. ja 28. aprillil. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest – kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. Eksami kirjalik osa algab kell 10.00 ja lõppeb ligikaudu 14.30.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksamitegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps.  Ministri pöördumist saab kuulata täna, 24. aprillil kell 10.00 Vikerraadio ja kolmapäeval, 26. aprillil kell 10.00 Raadio 4 vahendusel.

Riigieksamite periood jätkub 2. mail  toimuva inglise keele eksamiga ning lõppeb 12. mail matemaatika eksamiga.  Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais. Riigieksamitele registreerus tänavu  üle 10 400 eksaminandi.

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juuniks infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja riigiportaalis http://www.eesti.ee

Lisainfo 2017. a riigieksamite kohta on leitav: http://www.innove.ee/et/riigieksamid

Allikas: SA Innove

Samal teemal: