TÜ teaduskool kutsub 8.-12. klassi õpilasi osalema veebipõhisel füüsikaviktoriinil "Spekter"


Avaldaja:Madli Leikop26. Aprill 2017

Füüsikaviktoriin "Spekter" toimub 3. mail 2017 ajavahemikus kl 8:00 kuni 20:00 füüsika e-õpiku veebikeskkonnas. Osaleda saab nutitelefoni, tahvli või arvuti vahendusel.

Viktoriini link avatakse 3. mail 2017 kl 8:00 veebilehel http://teaduskool.ut.ee/spekter. Viktoriinist osavõtt on tasuta ja eelnevalt registreerima ei pea. Viktoriin toimub paralleelselt eesti ja vene keeles.

Veebipõhine füüsikaviktoriin „Spekter“ viidi esmakordselt läbi 2015. aasta kevadel 8.-10. klasside õpilastele. Nüüdseks on füüsikaviktoriinist kujunenud järjepidev kevadeti toimuv üritus füüsikahuvilistele 8.-12. klasside õpilastele, kuhu oodatakse osalema ka kutse-,  õhtukoolide ja vene õppekeelega koolide õpilasi. Keegi ei keela ka nooremate klasside õpilastel viktoriinist osa võtta.

Igal aastal on osavõtjaid olnud üle tuhande. Osavõtjate hulgas on olnud nii olümpiaadide tippe kui ka erinevate maakondade ja linnade koolide õpilasi klasside kaupa. Näiteks 2016. aasta viktoriinil oli suurima osavõtjate arvuga koolid Paide Gümnaasium, Elva gümnaasium ja Laagri Kool. Ootame ka 2017. aastal rohkearvulist osavõttu füüsikaviktoriinist!

Veebipõhine füüsikaviktoriin sai ellu kutsutud selleks, et anda erineva tasemega õpilastele võimalus oma füüsikateadmisi proovile panna ning võrrelda oma tulemusi teistega. Sellelaadse viktoriini üheks eesmärgiks on muuta füüsika õppeainena atraktiivsemaks, tuues füüsika õppimisse mängulisuse komponenti ning populariseerida koolides IKT-vahendite kasutamist füüsika õppimisel ja õpetamisel. Füüsikaviktoriin aitab näidata õpilastele, et füüsika ei seisne alati arvutusülesannete lahendamises, vaid ka loogilises mõtlemises ja oma kogemuste analüüsimises, õigete ja valede arutluskäikude äratundmistes. 

Viktoriini korraldab TÜ teaduskool koostöös TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsiga. Viktoriini läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Vaata lähemalt infot viktoriini kohta: http://teaduskool.ut.ee/spekter

Allikas: TÜ teaduskooli info.

Samal teemal:

 

Harno logo