Pirita Majandusgümnaasiumis oli programmi "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" infopäev


Avaldaja:Madli Leikop26. Aprill 2017

26. aprillil toimus lasteaedades ja koolides enim kasutatava kiusamist ennetava programmi "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" infopäev Pirita Majandusgümnaasiumis.

Programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ koordinaator Viive Rull märkis, et kiusamisjuhtumite välja arenemise vältimiseks on olulisim teha ennetustööd nii laste, vanemate kui koolipere hulgas. „Kui kollektiivides suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt, valitseb seal hooliv ja kiusamist ennetav käitumiskultuur. Just seetõttu on kõige õigem asuda metoodikat järjepidevalt kasutama siis, kui mitte midagi halba ei ole veel juhtunud,“ soovitas Rull.

Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht Triinu Orumaa sõnul soovib ta töötada koolis, kus märkamine ja hoolimine on kogu kooli mõtteviis. „Mina tahan, et minu õpilased ja lapsed õpiksid koolis, kus kiidetakse igaüht õnnestumiste eest; kus ei mööduta kurvast kaaslasest – olgu selleks klassi- või koolikaaslane, kellegi ema, õpetaja või direktor; kus külalised juhatatakse palumata õigesse kohta; kus ei peeta paljuks nööpida kinni noorema mantlinööbid või tuletada meelde, et bussipeatuses ei mürata,“ sõnas Orumaa.

Infopäeval sai tutvuda kiusamise ennetamise võimalustega „Kiusamisest vabaks!“ metoodika raames Tallinna koolides. Näidati praktikaid, kuidas tuhanded lapsed päevast päeva õpivad häid suhtlusoskusi ja kuulata uuringutegevuse käigus selgunut. Kiusamisvaba haridustee kontseptsioonist andis ülevaate Jürgen Rakaselg Haridus- ja Teadusministeeriumist.

kiusamise ennetamine.JPG

"Kiusamisest vabaks!" ehk häid sotsiaalseid suhteid õpetav Taani algupäraga metoodika jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. aastal ja koolidesse 2013. aastal. Tegemist on Eestis esimese lasteaedades ja koolides süsteemselt kiusamist ennetava metoodikaga. Kaheksa aasta jooksul on Eestis metoodika kasutamise õiguse omandanud 456 lasteaeda ja 123 kooli.

Allikas: Lastekaitse Liidu pressiteade. 

Samal teemal: