Väike-Maarjas tähistatakse taas Wiedemanni keelepäeva


Avaldaja:Laura Vetik27. Aprill 2017

Täna tähistatakse Väike-Maarjas Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna keelepäeva. Tänavune laureaat Marja Kallasmaa räägib Eesti kohanimedest ning traditsiooni kohaselt istutab kohalikku keeletammikusse oma puu.

Keelepäev algab Väike-Maarja rahvamajas kell 11 konverentsiga, mille peateemaks on nimed. Auhinnalaureaat Marja Kallasmaa ja Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll räägivad kohanimedest ja „Eesti kohanimeraamatu“ koostamisest. Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Tiina Laansalu tutvustab tänavuse laureaadi elutööd. Tartu Ülikooli professor Birute Klaas-Lang annab ülevaate konkursist „Eesti asutusele eesti nimi“ ja Tallinna Ülikooli lektor Annika Hussar kõneleb eestlaste eesnimekasutusest.

Keelepäeva korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Emakeele Selts, Väike-Maarja vald ning Väike-Maarja Gümnaasium.

Ajakava

Taustainfo

  • Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Marja Kallasmaa pälvis Wiedemanni keeleauhinna silmapaistvate teenete eest meie kohanimede talletamisel ja neis sisalduva ajaloolise mälu uurimisel.
  • Marja Kallasmaa panus meie kohanimede uurimisse sai krooni 2016. aastal ilmunud „Eesti kohanimeraamatuga“, mida võib pidada tema elutöö kokkuvõtteks. Praegu on Marja Kallasmaa kaasatud isikunimede uurimise projekti.
  • Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Aasta tagasi määrati Wiedemanni keeleauhind kapten Uno Laurile, esimesena sai selle 1989. aastal Henn Saari.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Foto: Eesti Keele Instituut

Samal teemal: