Ametikool sai rahastuse 55 õpilase välispraktikaks


Avaldaja:Laura Vetik31. Mai 2017

Kuressaare Ametikool saadab Erasmus+ programmi toel järgneva kahe aasta jooksul välisriikidesse praktikale 55 õppijat ja stažeerima 13 õpetajat ning on endiselt aktiivseimate programmis osalevate Eesti kutsekoolide hulgas.

„Eelmisel aastal anti meie SA Archimedese poolt rahvusvahelistumise harta, mis ühest küljest on kvaliteedimärk seni tehtule ja teisalt lihtsustab uute projektitaotluste esitamist,“ rääkis ametikooli projektijuht Ave Paaskivi.

Projekti sihtriikideks on Küpros, Holland, Soome, Iirimaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Läti, Hispaania, Ungari, Belgia ja Malta. Välispraktikateks ja õpetajate õppereisideks-stažeerimisteks eraldatud kogusumma on 142 000 eurot.

Lisaks jätkub eelmisel aastal alanud praktikaprojekt, milles järgmisel õppeaastal osaleb veel 41 õpilast.
„Meil läheb selles vallas päris hästi, oleme igal aastal suutnud saata välja üle 50 õppija,“ ütles Paaskivi. „Oma suurust ja õpilaste arve vaadates oleme üle Eesti keskmise õpilaste-õpetajate välja saatjad ning ka vastuvõtjad.“

Aastatel 2014-2016 saatis ametikooli välisriikidesse praktikale 130 õpilast ja 33 töötajat. Õpilaste arvu järgi oli ametikool Eestis neljandal ja töötajate järgi teisel kohal.

Aastatel 2014-2016 võeti vastu 64 partnerkoolide õpilast ja 46 haridustöötajat olles üleriigilises tabelis vastavalt viiendal ja teisel kohal.

Tänavu sai rahastuse sai ka ametikooli esitatud keeleõpetajate koolitusprojekt, millega neli õpetajat osalevad järgmise kahe aasta jooksul erinevatel erialastel koolitustel Ühendkuningriigis.

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mis tänavu saab 30 aastaseks.

Allikas: Kuressaare Ametikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet