Innovest saab toetust taotleda elanike keeleõppe parandamiseks


Avaldaja:Laura Vetik08. Juuni 2017

Homme, 9. juunil avaneb taotlusvoor "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul". Toetust saab taotleda eesti keele oskust arendavate ja keeleõppealaste koostööprojektide jaoks. Samuti toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajaid.

Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Innovest on oodatud toetust taotlema haridusasutused, kohalikud omavalitsused, võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ning õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid. Taotlusvooru eelarve on 630 661 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 536 062 ja riiklik kaasfinantseering 94 599 eurot.

Selleks, et parandada ebapiisava riigikeeleoskusega inimeste toimetulekut tööturul, võiks projektide raames pakkuda osalejatele keelepraktika ja stažeerimise võimalusi. Lisaks toetatakse erinevate haridusasutuste riigi- ja võõrkeelte alaseid koostööprojekte, mille eesmärk on parandada inimeste keeleoskust, soodustada lõimumist ning tutvustada osalejatele võimalikke haridusvalikuid. Samuti saavad tänu taotlusvoorule võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning juba töötavad õpetajad võimaluse tasuta sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksameid.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul võivad taotlejad eeskuju võtta ka keeleõppetegevuste eelmisest taotlusvoorust toetust saanud 16 projektist, mis on tänaseks juba käivitunud. „Toimumas on põnevad noorte vahetusprojektid, suvekoolid, lasteaias edendatakse keeleõpet lasteraamatute abil, valmimas on sõnastik Narva taksojuhtidele jne. Samuti said eelmisest voorust toetust kaheksa haridusasutuste riigi- ja võõrkeelte alast koostööprojekti, millega parandatakse kuni 26-aastaste noorte keeleoskust,“ toob Parve välja.

Projektitaotlusi keeletegevuste teise taotlusvooru saab Innovesse esitada struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu alates 9. juunist.

Innove ootab kõiki huvilisi ka taotlusvooru tutvustavatele infopäevadele, mis toimuvad 14. juunil Jõhvis ning 16. juunil Tallinnas.

Täpsem teave taotlusvooru kohta ja infopäevadele registreerimine:
www.innove.ee/struktuuritoetused/keeletegevused

Allikas: SA Innove

Samal temal: