Andragoogika – mis, kus, kellele?


Avaldaja:Marko Laanes20. Juuni 2017

Marko Laanes Tallinna Ülikoolist käsitleb andragoogikaõpingutega seonduvat - mis ametikohtadel andragoogid töötavad?

Olen juba mõnda aega õppinud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal. Kui ma mainin seda kohtudes mõne uue inimesega, jääb pea alati nende poolt kõlama küsimus: „Kus selle eriala lõpetanu ennast teostama asub?“ Järgnevalt toon välja paar näidet ametikohtadest, kust võib leida andragooge.

Koolitusspetsialist/ koolitusjuht

Õpingute käigus omandavad andragoogika eriala tudengid teadmised sellest, kuidas õpib täiskasvanu ja millised on tema õppimise motiivid ning info omandamise eripärad. Koolitusjuht peab oma igapäevatöös toetuma just sellistele teadmistele. Teades, millised on organisatsiooni inimeste õpimotiivid ja eripärad saab koolitusjuht organiseerida just neile sobivaid koolitusi. Tõsi, pelgalt teooriast tööturul ei piisa ja suur roll on praktilisel kogemusel. Andragoogikaõpingutele lisavad praktilist mõõdet praktikaperioodid suurtes organisatsioonides ning suure praktilise kogemusega õppejõud.

Koolitaja

Nagu eelpool välja on toodud, saavad andragoogika tudengid ülikoolis teadmised täiskasvanud õppija eripäradest ja sellest, kuidas nendega õppeprotsessis arvestada. Kui lisada neile üliolulistele pädevustele teadmised mingist spetsiifilisest valdkonnast, ongi meil olemas hea koolitaja. Iga teema koolituse vormis edasi andmiseks on tegelikult mitu võimalust. Ühe võimalusena võib andragoogika taustaga koolitaja teema oma „tööriistakasti“ kuuluvate meetodite abil koolitatavatele edasi anda. Spetsiifiliste teemade puhul, mis vajavad sügavat erialast teadmist, oleks mõistlik kaasata mõni ekspert või tuua koolituse käigus välja ja kaardistada õppijate olemasolevad teadmised, et neid seostada uue infoga.

Iga ametikoht, mis eeldab koostööd inimestega

Iseenda ja ümbritsevate inimeste mõistmine ning oskus teha koostööd on asjad, millele pööratakse andragoogikaõpingutel suurt tähelepanu. Just need oskused on tänapäeva töökeskkonnas hinnatud ja olulised igas organisatsioonis, mille tulemused sõltuvad inimestest. Nii võibki iga andragoogika eriala lõpetanu rääkida tohutust enesearengust, mis õpingute jooksul aset leidis. Jah, ülikooliõpingud on tohutu arenemise periood õppides ükskõik millist eriala, kuid õpingute käigus omandatavad praktilised meetodid enda arengu jälgimiseks ja suunamiseks annavad minu silmis andragoogikale tugeva eelise.

Mis laulu andragoogika eriala tudengid pärast ülikooli lõpetamist laulavad? Igaühe tulevik sõltub suuresti sellest, kui palju on inimesel ambitsioonikust ning millised on tema huvid. Ülaltoodud näidete põhjal võib siiski julgelt väita, et andragoogika eriala lõpetanutel on soovi korral lai valik võimalusi ühiskonda panustada. 

Samal teemal: