Eesti Advokatuur toetab rahvusülikoolis algatatud projekti Miljon+


Avaldaja:Madli Leikop20. Juuni 2017

20. juunil allkirjastasid Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma, Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ja Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatuse liige Triin Vakker koostöölepingu, et toetada kvaliteetse eesti Vikipeedia arengut.

Soovitkase ka väärtustada ning tõsta esile õigusteaduslikke ja advokatuuriga seotud eestikeelseid vikiartikleid.

Koostöö raames selgitavad Eesti Advokatuur ja Tartu Ülikool kolmel artiklikonkursil välja parimad TÜ üliõpilaste või õppejõudude kirjutatud eestikeelsed õigusteaduslikud või advokatuuriga seotud Vikipeedia artiklid. Artiklikonkursid toimuvad kolmel korral perioodil 2018-2019: konkurssidega tähistatakse 2018. a Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, 2019. a kevadel Eesti Advokatuuri 100. aastapäeva, 2019. aasta lõpus eestikeelse õigusteaduskonna 100. aastapäeva. Artiklikonkursside preemiafond on 3000 eurot.

Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi: „See on väga oluline algatus ja Eesti Advokatuurile on koostöö rahvusülikooliga tähtis. Miljon+ projekti toetamine loob võimaluse advokatuuri liikmete ning advokatuuri ja advokaaditegevust puudutavate märksõnade lisamiseks eestikeelsesse Vikipeediasse.“

TÜ õigusteaduskonna direktor Peep Pruks: „Heast vikiartikli kirjutamise kogemusest võiks tudengil kasvada sügavam huvi advokatuurile oluliste teemade vastu, et jõuda näiteks artiklini ajakirja Juridica veergudel. Eestikeelse kõrgtasemel õigusterminoloogia hoidmine ja arendamine on advokatuuri ja rahvusülikooli ühishuvi.”

„Õigusteaduse eestikeelne terminivara ja üldinfo peaks olema praegusel infoajastul hõlpsalt leitav. Vikipeedia kui avatud võrguentsüklopeedia on oluline infokandja, mille kvaliteetsesse sisuloomesse võiks panustada kõigi erialade asjatundjad. Iga uus artikkel on oluline panus eesti keele tulevikku – Vikipeediasse talletatud oskussõnavara ja üldinfo on hästi leitavad nii tavakasutajate kui ka keeletehnoloogiliste vahendite jaoks,“ rääkis Miljon+ projektijuht Sirli Zupping.

Õigusteaduslike ja advokatuuriga seotud artiklikonkurssidega väärtustatakse eesti õiguskeelt ja pakutakse tudengitele võimalust eesti keele arengusse panustada. Artiklikonkursid aitavad täiendada õigusteaduslike artiklite hulka ja muuta õiguskeele terminivara kättesaadavaks eesti Vikipeedias.

Vikipeedia arendamise projekt Miljon+ on Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noorma algatus, mis on kujunenud kollektiivseks ettevõtmiseks, olles EV 100 suuremate kingituste loendis. Projekt aitab oluliselt kiirendada eesti Vikipeedia jõudmist miljoni artiklini. Miljon+ on kollektiivne kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Allikas: TÜ pressiteade.

Samal teemal: