Esimene tervishoiukõrgkooli magistriõppekava sai heakskiidu


Avaldaja:Laura Vetik29. Juuni 2017

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radiograafia magistriõppe ühisõppekava sai Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt heakskiidu.

Kõrgkool plaanib koostöös Klaipeda Ülikooliga avada esmakordselt ingliskeelse radiograafia magistriõppe ühiskava. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori kohusetäitja, õppeprorektor Kersti Viitkari selgitusel on õppekava eesmärgiks koolitada rahvusvaheliselt tunnustatud spetsiifiliste erialaste teadmistega praktikuid, samuti ka radioloogiatehniku õppekava õppejõude ja juhtivatel kohtadel töötavaid radioloogiatehnikuid.  Õppe kestus on 2 aastat, õppima oodatakse bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppekava läbinud radioloogiatehnikuid.

„Kindlasti on radiograafia magistriõppe üheks oluliseks eesmärgiks süvendada teadus- ja uurimistööalased oskusi kutseala arendamiseks,“ tõdes Viitkar ja lisas, et nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil kui ka Klaipeda Ülikoolil on selles vallas head sidemed ja eeldused nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt.

Magistriõppekava hindamiskomisjoni kuulusid Liis Rooväli (Tartu Ülikool), Kent Fridell (Karolinska Instituut) ja Genny Sandon (Birminghami Ülikool) ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu toetas üksmeelselt õppekava avamist.

Allikas: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Samal teemal: