Tehnikaülikooli 42 õppekava parimad uued tudengid hakkavad saama erialastipendiumit


Avaldaja:Laura Vetik30. Juuni 2017

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) 42 õppekava parimad uued tudengid saavad erialastipendiumi, mis on 160 eurot kuus. Erialastipendiumit makstakse riigile prioriteetsete valdkondade tudengitele ning nende maksmist rahastab SA Archimedes.

Erialastipendiumid on mõeldud just nende õppekavade lõpetajatele, kelle järele on Eesti tööjõuturul suur nõudlus, kuid kus õppidasoovijaid on sageli keskmisest vähem.

Näiteks I astme erialadest meretehnika ja väikelaevaehitus, küberturbe tehnoloogiad, integreeritud tehnoloogiad, maapõueressursid, hoonete sisekliima ja veeinseneeria. Magistriõppes makstakse erialastipendiume magistrantidele, kes õpivad selliseid erialasid nagu materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas, puidu- ja plastitehnoloogia, tehniline füüsika, mehhatroonika ning e-riigi tehnoloogiad ja teenused. Need on vaid mõned erialad, mille tudengitele makstakse erialastipendiume.

Integreeritud, bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes saavad stipendiumi taotleda 18  eriala tudengid, magistriõppes aga 24 õppekava tublimad tudengid.

IT Akadeemia erialastipendium on 160-300 eurot kuus neile tudengitele, kes õpivad bakalaureuseõppes informaatikat ning magistriõppes arvutisüsteemide ja küberkaitse erialadel.

Stipendiume määratakse üliõpilaste õpitulemuste alusel. Esimese semestri üliõpilastele määratakse sügissemestril erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel.

Lisaks riiklikele erialastipendiume toetavad ülikooli tudengeid ka mitmed eraisikud ning ettevõtted läbi TTÜ Arengufondi, mis on 1999. aastast ülikooli tudengeid toetanud rohkem kui 1,8 miljoni euroga.

Samuti saavad üliõpilased taotleda vajaduspõhist õppetoetust, erinevate koostöölepingute raames makstavaid stipendiume ning riiklikke tulemusstipendiumeid juhul, kui nad täidavad õppekava täies mahus.

Tänaseks on enim avaldusi tehnikaülikooli I astmes õppimiseks esitatud ärinduse, rakendusliku majandusteaduse, IT süsteemide arenduse, ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise ning rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekavadele. Magistriõppes on aga kõige rohkem avaldusi personalitöö ja -arenduse, ärirahanduse ja majandusarvestuse,  juhtimise ja turunduse, äriinfotehnoloogia ning informaatika erialadele. Iga sisseastuja saab tehnikaülikoolis kandideerida kahele erialale.  

Tehnikaülikoolile on tänaseks laekunud I astmes 3043 ja magistriõppes 747 korrektset ning ülikooli sisseastumistingimustele vastavat avaldust. Tehnikaülikool on muutnud oma avalduste raporteerimise põhimõtet näidates nende avalduste arvu, mis on staatuses „kandideeriv“ või „lubatud sisseastumiskatsetele“. Seetõttu ei ole avalduste arvud võrreldavad TTÜ eelmiste aastate numbritega, kui fookuses oli kõikide TTÜ-le esitatud avalduste koguarv. Ülikool loobus staatuses „ülevaatamisel“ olevate avalduste raporteerimisest, kuna arvestatav hulk nendest taotlustest lõppkokkuvõttes ei kvalifitseeru.

Allikas: Tallinna Tehnikaülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet