Eesti Maaülikooli õppekavagrupid läbisid edukalt kvaliteedihindamise


Avaldaja:Madli Leikop05. Juuli 2017

Juuni eelviimasel nädalal jõudis lõpule Eesti Maaülikoolis kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavade kvaliteedihindamise ring. Positiivse hinnangu on saanud kõik Eesti Maaülikooli õppekavagrupid.

Õppekavagrupid on: arhitektuur ja ehitus, ärindus ja haldus, veterinaaria, põllumajandus, metsandus ja kalandus, keskkonnahoid, bio- ja keskkonnateadused ning tehnika, tootmine ja tehnoloogia.

„Õppekavagruppide kvaliteeti hindavad Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) poolt moodustatud hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad eksperdid välismaalt ja Eestist. Õpe Eesti Maaülikoolis vastab heale rahvusvahelisele tasemele ning ülikool sai ekspertidelt palju häid nõuandeid, kuidas õppeprotsessi veelgi rohkem kaasajastada,“ ütles õppeosakonna juhataja Ina Järve.

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu on kinnitanud hindamiskomisjonide aruanded, toonud välja õppekavagruppide ja õppekavade tugevused, parendusvaldkonnad ja soovitused õppekavade ning õppe kvaliteedi parendamiseks.    

Hindamine toimub vähemalt kord seitsme aasta jooksul ning selle eesmärgiks on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse toetamine.​

Allikas: Eesti Maaülikooli pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet