Põllu- ja maamajandusvaldkonna tulevikutöötajad peavad olema uuendusmeelsed


Avaldaja:Katrin Uurman29. September 2017

21.–24. septembrini olid koos 20 Euroopa riigi põllu- ja maamajandusvaldkonna kutsekoolide õpetajad ja koolijuhid. Tartus toimunud EUROPEA Internationali konverentsil "From Rural to Digital" tõdeti, et tulevikutöötajad peavad olema paindlikud, valmis kiireteks muutusteks ning kohanemisvõimelised.

Seoses Eesti eeistumisega Euroopa Liidu Nõukogus toimus 21.–24. septembrini Tartus EUROPEA Internationali võrgustiku konverents "From Rural to Digital". Konverentsi ettekannete päeval arutleti AHHAA Teaduskeskuses põllu- ja maamajandusvaldkonna tulevikutööde ja -oskuste üle. Ülevaade anti valdkonna kutseharidusest, OSKA raportitest ja digilahendustest ning -võimalustest Eestis. 

Konverentsi käigus külastati Eesti Põllumajandusmuuseumi, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Olustveres toimunud kohalikku hoidistemessi ja noorte rahvusvahelist künnivõistlust, Räpina Aianduskooli ning valdkonna ettevõtteid Grüne Fee, Juhani Puukool ja Figuraata OÜ. 

EUROPEA International on Euroopa riikide põllu- ja maamajandusvaldkonna kutseõppeasutusi ühendav võrgustik, mis loodi 1992. aastal. Täna kuulub võrgustikku 25 riiki ja üle 1000 kutseõppeasutuse. Eesti kuulub sellesse võrgustikku aastast 2005. Eesti esindajaks EUROPEA Internationali võrgustikus on MTÜ EUROPEA Eesti Keskus, kuhu kuuluvad Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Luua Metsanduskooli, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Räpina Aianduskooli töötajad. 

Konverentsi kokkuvõttev p ressiteade: https://www.eu2017.ee/et/uudised/pressiteated/pollu-ja-maamajandusvaldkonna-tulevikutootajad-peavad-olema-uuendusmeelsed

Konverentsi kodulehekülg: http://europeaestonia.weebly.com

"From Rural to Digital"

Foto: Kertu Kärk (Maaeluministeerium, pressiesindaja)

Harno logo