Haridus- ja Teadusministeerium kutsub tunnustama ettevõtlikke õppureid ja õpetajaid


Avaldaja:Madli Leikop02. Oktoober 2017

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama ettevõtlikke õppureid ning silmapaistvaid ettevõtlusõppe edendajaid, õpetajaid ja mentoreid. Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 10. oktoobrini ettevõtlusõppe programmi veebilehel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets märkis, et alanud ettevõtlusnädalal saab igaüks anda oma panuse, et parimad ettevõtlusõppe edendajad pälviksid tähelepanu ja tunnustuse. „Soovime tõsta esile ja tunnustada aktiivseid ja ettevõtlikke õppureid, õpetajaid, õppejõude, juhendajaid, mentoreid ja teisi ettevõtlusõppe edendajaid, kes inspireerivad oma tegudega paljusid ja on eeskujuks kogu ühiskonnale ettevõtlikuks saamisel, ettevõtlik olemisel ja ettevõtlusõppe arendamisel,“ ütles Laidmets.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi tänavu esmakordselt.

Tiitliga aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi. 

Tiitliga aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist. 

Tiitliga aasta ettevõtluse õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi. 

Tiitliga aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi. 

Tiitliga ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse  ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist. 

Laureaadid valib programmi esindajatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja aasta lõpus.

Tunnustuskonkursi statuut ja kandidaadi esitamine http://ettevotlusope.edu.ee/tunnustus/.

Lisainfo ettevõtlusõppe programmi kohta: http://ettevotlusope.edu.ee/programmist/ ja http://www.hm.ee/ettevõtlusõpe.

Allikas: HTMi info. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: