Riigikoolide õpilaskodude kasvatajad õppisid kiusamisolukordadega toimetulekut


Avaldaja:Madli Leikop25. Oktoober 2017

Kategooriad:Kasulik teada

SA Kiusamisvaba Kool koolitajad ja eksperdid jagasid haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel 25. oktoobril Urvastes riigikoolide õpilaskodude kasvatajatele ja ka nende juures tegutsevate koolide pedagoogidele teadmisi ja praktilisi nippe kiusamise ennetamiseks ja kiusuolukordadega toimetulekuks.

Koolitusel andsid spetsialistid vastuseid küsimustele, mis on kiusamine ja mida sellest peab teadma; kuidas eristada kiusamist lihtsalt konfliktist või õrritamisest; kuidas sekkuda, kui kasvatajate või õpetajatena kiusamist pealt näeme ning milliseid põhimõtteid on kiusuennetuse juures oluline jälgida. Lisaks teoreetilisele osale said koolitatavad ka praktikas erinevatesse olukordadesse sekkumist ning erinevate osapooltega vestlemist harjutada.
  
Sarnane koolitus toimus ka Porkunis, millest võttis osa üle 70 riigikoolide õpilaskodude kasvataja ja pedagoogi kogu Eestist. Urvastes jagati teadmisi ja praktilisi nippe ligi 50 osalejale.
  
SA Kiusamisvaba Kool tegevjuhi Triin Toomesaare sõnul on naiivne arvata, et kiusamine toimub vaid kooliseinte vahel. “Kui näiteks nutivahendid võimaldavad kiusamisel jätkuda ka kodudes, siis õpilaskodudes on lapsed ka pärast tundide lõppu ninapidi koos ning kiusamise eest pole ohvritel kuhugi põgeneda. Seda enam on oluline, et ka kasvatajad oleksid teadlikumad, mis on kiusamine ning millised on üldised põhimõtted selle ennetamiseks ja peatamiseks,” rõhutas ta.
  
Jätkukoolituspäevad toimuvad veebuari lõpus ja märtsikuu alguses ning siis on koos osalejatega mahti minna juhtumite lahendamisse veelgi enam süvitsi, harjutades kuulamiseks ja osapooltega vestlemiseks vajalikke oskusi.
  
Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Tiiu Rahuoja toonitab, et kasvatajatel on õpilaskoduga koolides tähtis roll: „Kõik, mis juhtub tunnis ja vahetunnis, jõuab õpilaskodusse ja vastupidi. Seepärast peavad kasvatajad oskama kasutada võtteid ja meetodeid, millega tagada õpilastele turvaline arengukeskkond. Riigikoolide kasvatajatele oleme ka varem ühiskoolitusi korraldanud, sest kogemuste jagamine kolleegidega on väga väärtuslik.“
 
SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks levitatakse Eestis teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi KiVa, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutuselevõtul ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta. 

Allikas: SA Kiusamisvaba Kool info. 

Harno logo