Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse ja Tallinna Ülikooli hariduskonverents keskendub haridusuuendusele


Avaldaja:Madli Leikop20. November 2017

21. novembril Tallinnas toimuv Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse ja Tallinna Ülikooli ühine hariduskonverents „Vanaviisi ei saa ja uutmoodi ei taha…kuidas edasi?“ keskendub haridusuuendusele Eesti koolis. Arutluse all on hariduse tänased probleemkohad ning võimalikud lahendusteed.

Konverentsile on kaasa mõtlema ja rääkima tulemas üle  250 hariduse asjatundja üle Eesti.  

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse juhi Urve Sellenbergi sõnul on konverentsi eesmärk teadvustada, et haridusuuendust ei ole võimalik asetada vanasse vormi: „ Paljuräägitud haridusmuutus sõltub eelkõige koolijuhist ning õpetajast - sellest, kuidas nemad mõtlevad ja koolis tegutsevad. Tähelepanu keskmes peaks olema laps, kelle heaolu ja toimetulekut toetab teda ümbritsevate lähedaste ja spetsialistide võrgustik.“ 

Konverentsil tuleb juttu sellest, mis takistab soovitud muutuste realiseerumist; milline on õpetaja roll käitumiskeskkonna kujundajana; mil viisil jõuavad hariduslikud probleemid Rajaleidja keskustesse;  kuidas peab toimima koostöö erinevate kooli toetavate organisatsioonide vahel ning milliste probleemidega pöördutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poole siis kui koolist tuge ei saada. 

Konverentsil astuvad ettekannetega üles Katri Targama Sihtasutusest Innove, Jaan Aru Tartu Ülikoolist, Andres Pajula Tallinna Haridusametist, Grete Arro Tallinna Ülikoolist, Urve Sellenberg Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest, Piret Hiisjärv Haridus- ja Teadusministeeriumist, Kristi Vinter-Nemvalts Tallinna Ülikoolist ning koolipsühholoog Karmen Maikalu ja psühhiaater Anne Kleinberg. 

Konverents toimub 21. novembril kell 10.00–17.00, Tallinna Ülikoolis (Tallinna saal, Mare maja, Uus-Sadama 5). Konverentsist teeb veebiülekande http://www.postimees.ee. 

Konverentsi korraldab Põhja-Eesti Rajaleidja keskus koos Tallinna Ülikooliga. Põhja-Eesti Rajaleidja keskus kuulub SA Innove Rajaleidja võrgustikku, mis pakub tasuta karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele noortele ning on partneriks lastevanematele ja haridustöötajatele.

Allikas: SA Innove pressiteade.