Kagu-Eesti riigigümnaasiumide olümpiaadilaager Värskas


Avaldaja:Madli Leikop05. Detsember 2017

Kagu-Eesti riigigümnaasiumide teaduspäevast Quantum on möödas vaid nädal, kui Põlva, Valga ja Võru gümnaasiumidel oli käsil juba järgmine koostööprojekt. 1.-2. detsembril toimus Värskas kolme kooli õpilaste ühislaager, kus valmistuti reaal- ja loodusainete olümpiaadideks.

Loo ja fotode autor on Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits

Kahepäevane laager täitis mitut eesmärki. Üks esimesi oli koostöine õppimine ja õpetamine, mis on muutunud õpikäsitluse üks võtmesõnadest. Koostööga kaasneb üldjuhul ajavõit ja paremad lõpptulemused. Teiseks oli õpilaste teoreetiliste teadmiste ja oskuste arendamine, kuna olümpiaadid on õppekavas kirjeldatust n-ö mõnevõrra keerulisemad. Kolmandaks oli külalislektorite toomine „koju kätte“. 

1.jpg

Laagris oli oma tunniplaan, mis koosnes kahetunnistest õppetsüklitest. Õppetsükkel oli sisustatud kas külalislektori ja/või õpetajate poolt. Külalislektorina osalesid laagris Eero Uustalu, Markus Rene Pae, Meeli Mets, Ida Rahu ja Mati Martin. Koostöise õppimise vahel said õpilased ja õpetajad nautida kohaliku veekeskuse mõnusid. 

2.jpg

Pärast sellist esimest ühesõppimist ja -õpetamist võime kinnitada, et kolme kooli ühislaager toimub kindlasti ka järgmisel aastal. Õppida ja õpetada saab küll üksinda, kuid koostöiselt on see põnevam, kasulikum ja vähem võistluslikum.

4.jpg

5.jpg

Samal teemal: