Väärt kogemus Euroscolalt


Avaldaja:Madli Leikop03. Jaanuar 2018

Põlva Gümnaasiumi noored osalesid edukalt kevadel toimunud Euroopa päeva tähistamise konkursil, tänu millele võitsid kõige aktiivsemad osalejad tasuta auhinnareisi Euroscolale Strasbourgis.

Loo ja fotod saatsid Koolielule Aimi Jõesalu ja Florika Kolbakova.

Seda võimalust kasutasime detsembri keskel, mil 24 Põlva Gümnaasiumi õpilast ja kaks õpetajat osalesid Strasbourgis toimunud Euroscolal. 

Euroscola päeva käigus said umbes 500 Euroopa riikidest pärit õpilast mängida läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Euroscola töökeeled olid inglise, saksa ja prantsuse keel. Euroscola päev algas koolide tutvustustega. Teiste hulgas sai üheks minutiks sõna meie kooli õpilane Lota Vana, kellel oli au tutvustada meie erilist ja innovaatilist gümnaasiumit. Seejärel võtsid sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes rääkisid parlamendi tööst ning vastasid rohketele küsimustele. 

Euroscolarõõm.png

Pärastlõunal jagunesid õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse. Käsitletavad teemad olid keskkond ja taastuvenergia, julgeolek ja inimõigused, Euroopa tulevik, ränne ja integratsioon ning noorte tööhõive. Iga grupp (parlamendi komisjon) töötas välja seaduseelnõu ning tutvustas seda nn täiskogu istungil. Lisaks istungjärgu läbimängimisele toimus päeva jooksul ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride teemaline mälumäng. Iga grupi seaduseelnõu kohta oli saalisolijatel võimalus esitada täiendavaid küsimusi. Meie õpilastest sai oma küsimusele ammendava vastuse Kristi Virks. Õpetajatele oli eraldi programm, mille käigus arutati aktuaalseid probleeme Euroopas ning vaadati panoraamfilmi.

Lisaks Euroscola istungile tutvusime ka Strasbourgi linna kui jõulupealinnaga. Sõitsime kanalitel, imetlesime muinasjutuliselt kaunist Strasbourgi kesklinna, külastasime jõuluturge, mida on selles linnas rohkesti, ning nautisime prantsuse kööki. Samuti sõitsime üle Reini jõe Kehli linna Saksamaal, mis asub vaid trammisõidu kaugusel Strasbourgist. Kehli linn jättis samuti sõbraliku ja hea mulje. Läbi mitmete seikluste tõdesime, et lisaks inglise keelele on kasulik osata ka teisi keeli, sest mitte iga prantslane või sakslane ei oska inglise keelt ning nii mõnigi õpilane tõdes, et Eestimaal on hea elada.

Strasbourgiteel!.png

Kokkuvõttes võime öelda, et saime kõik kogemuste ja teadmiste võrra rikkamaks ja loodame, et meie gümnaasiumi õpilastel õnnestub ka tulevikus Euroscolale pääseda.

Samal teemal: