Tulevasi haridusliidreid oodatakse kandideerima Noored Kooli programmi


Avaldaja:Madli Leikop12. Veebruar 2018

Tänasest kuni 10. märtsini on viimane võimalus kandideerida Noored Kooli programmi 12. lendu. Programmi oodatakse igas vanuses võimekaid eestvedajaid erinevatelt elualadelt, kes soovivad anda oma panuse Eesti haridusse ja töötada vähemalt kaks aastat koolis õpetajana.

Noored Kooli programm pakub võimaluse õppida tundma haridusprobleeme ja leida endale roll selles valdkonnas. Kahe aasta jooksul läbitakse ainulaadne õpetamis- ja juhtimisoskuste koolitus, mis toetab osalejate kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötavad osalejad täiskohaga õpetajana üldhariduskoolis, kus nad keskenduvad iga oma õpilase arengu toetamisele ja nende ettevalmistamisele elukestvaks õppeks.

Noored Kooli värbamisjuhi Maris Viirese sõnul on programm muutunud üha populaarsemaks nii värskete ülikoolilõpetajate kui ka nende inimeste seas, kes soovivad oma karjääris muutust. “Noored Kooli valikusõel on alati olnud tihe, kuid tänavu on tung programmi erakordselt suur, mis näitab, et meie pakutavaid võimalusi hinnatakse kõrgelt,” ütles Maris Viires. Esimesel kahel kandideerimisperioodil registreeris end huviliseks enam kui pooltuhat inimest ja oma avalduse esitas 236 kandidaati, kelle seast on põhjaliku valikuprotsessi tulemusena tänaseks selgunud 12. lennu esimesed 21 osalejat. “Nende numbrite põhjal võib ennustada, et sügisel alustab koolides läbi aegade suurim Noored Kooli õpetajate lend,” lisas Maris Viires.

Noored Kooli osalejaks saavad tegusad ja kõrge saavutusorientatsiooniga inimesed, kel on vähemalt bakalaureusekraad mittepedagoogilisel erialal, kõrge pingetaluvus ja eneseanalüüsivõime ning head suhtlemis- ja koostööoskused. Valikuprotsessi käigus antakse kandidaatidele mitmeid praktilisi ja mängulisi ülesandeid, et hinnata nende valmisolekut õpetajatööks ja sobivust Noored Kooli programmiga. Enne koolis tööle asumist läbivad osalejad ettevalmistuskoolituse ning jätkavad intensiivset õppimist kogu programmi jooksul.

Pärast kaht aastat saavad programmis osalejad otsustada, kas soovivad jätkata tööd õpetajana või suunduda haridusvaldkonna teistele tasanditele. Noored Kooli vilistlasest 76 protsenti on jätkanud tööd hariduses, sh 59 protsenti koolis. Vilistlaste seas on õpetajaid, koolijuhte, haridusvaldkonna vabaühenduste eestvedajaid, haridusametnikke, ülikoolide õppejõude, ettevõtjaid jt.

 Täpsem info ja kandideerimine: http://www.nooredkooli.ee/kandideeri

Allikas: Noored Kooli pressiteade. Foto: Unsplash, Estee Jannsens.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet