Üleilma eesti keele õpetajad kohtuvad Tartus


Avaldaja:Madli Leikop09. Märts 2018

Tartus kestab üleilmne eesti keele õpetajate kohtumine, kokku tuleb ligikaudu 60 õpetajat 13 välisriigist, et kogemusi vahetades ja teadmisi täiendades tähistada emakeelepäeva.

Üleilma eesti keele õpetajate kokkutuleku avas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Minister tänas õpetajaid, kes on eesti keele ja kultuuri saadikud välismaal ning teevad seda tööd tihti missioonitundest ja lugupidamisest Eesti riigi vastu. „Emakeele oskus on üks võtme-eeldusi Eestisse tagasipöördumisel, õpingute jätkamisel Eesti haridussüsteemis ning Eestis tegutsemisel,“ ütles minister Mailis Reps. „Lapse keeleõppimise otsuse teeb alati vanem, kuid paraku ei ole kõik vanemad eesti keele õppimisvõimalustega välismaal kursis või ei väärtusta seda piisavalt. Seetõttu on õpetajatel, koolidel ja seltsidel väga tähtis roll selle vajaduse teadvustamisel ja võimaluste tutvustamisel vanematele.“

Kohtumisel osalejate hulgas on nii kogenud pedagooge kui ka agaraid lapsevanemaid, kes on loonud lasteringe ja mängukoole, et säilitada oma lastel eesti keele oskus välismaal elades.

Reedel toimuvad ettekanded ja arutelud Haridus- ja Teaduministeeriumis, laupäeval Eesti Rahva Muuseumis. Sel aastal on luubi all logopeediline nõustamine, tagasipöördumine Eestisse ja rahvakultuuri kasutamine õppetöös.

Emakeelepäeva kohtumiste tava sai väliseesti õpetajate hulgas alguse üheksa aastat tagasi. Kokku on saadud Saksamaal, Luksemburgis, Belgias, Rootsis ja Hollandis. Eesti Vabariigi juubeliaastal otsustasid õpetajad tähistada emakeelepäeva Eestis.

Sel õppeaastal õpib välismaal eesti keelt ligikaudu neli tuhat last. Eesti keelt õpetatakse 80 õpetuskohas: üldhariduskoolides, pühapäevakoolides, seltsides ja lasteaedades.

Eestist lähetatud õpetajad töötavad Luksemburgis, Brüsselis, Riias, Petseris ja Ülem-Suetukis. Eesti keele õpet välismaal toetab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi raames, haridustegevusi aitab ellu viia Eesti Instituut.

Eesti keele välisõppega seotud taustainfo. 

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

Harno logo