Juba sel laupäeval saab Tartus teha tehnikaülikooli matemaatikakatset


Avaldaja:Madli Leikop20. Märts 2018

24. märtsil kell 11 saab Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis teha matemaatikakatset, mille tulemust arvestatakse vaid tehnikaülikooli sisseastumisel; matemaatika riigieksam on 25. mail.

Sel suvel ülikooli sisseastujad saavad juba märtsis teha kindlaks, kas nad täidavad tehnikaülikooli sisseastujale esitatavad nõuded matemaatikas. 

Tänaseks on katsele soovijad registreerunud ligi 150. 

Katse tulemus on võrdsustatud TTÜ-sse sisseastumisel laia matemaatika riigieksamiga, arvesse läheb parim tulemus. Tehnikaülikooli sisseastumiskatse põhineb laial matemaatikal.

Sisseastumiskatse tegemine on vajalik, kui sisseastumiseks nõutud matemaatika riigieksamit pole tehtud. Samuti juhul, kui on sooritatud kitsa matemaatika riigieksam, kuid kandideerimiseks on vaja laia matemaatika eksami tulemus.

 Matemaatikakatset võib teha ka siis, kui soovitakse parandada oma riigieksami tulemust. 

Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise teise kursuse tudeng Sirelyn Pommer kinnitab, et tehnikaülikooli matemaatika katse oli hea võimalus enda teadmised proovile panna enne lõpueksamit: „See motiveeris valmistuma kooli kohustuslikeks eksamiteks ja samas lisas kindlustunnet juhuks, kui riigieksam ebaõnnestub. Katse tegemisega olen ju oma teadmisi koolile eelnevalt näidanud, seega on väljavaade enda sisseastumisvõimalusi parandada. Lisaks andis see šansi leida teadmistes kitsaskohad. Kusjuures katses oli ka sellist tüüpi ülesandeid, mida nägin esmakordselt ja see avardas silmaringi. Ka võttis katse pingeid maha ka riigieksamiks valmistumisel, nö soojendus oli ju tehtud. Soovitan seda igal juhul ka teistele, ja seda just kindlustunde saamiseks.“

24. märtsil saab matemaatikakatset teha kell 11 TTÜ Tartu kolledžis (Puiestee 80A, Tartu). Katsele tuleb kindlasti eelnevalt registreeruda, lisainfot saab Tartu kolledži lehelt http://www.tark.ttu.ee 

Ülikooli sisse astumiseks tuleb lõpetada gümnaasiumiõpingud. Sisseastumisavaldusi saab esitada alates 25. juunist sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Tehnikaülikooli matemaatikakatset saab teha ka 26. juunil TTÜ peamajas ja Virumaa kolledžis.

Tehnikaülikooli sisseastumise erialakatseid saab paljudele erialadele teha juba alates jaanuarist, järgmine võimalus nendele registreerumiseks on alates 26. märtsist. 

Lisainfo 
http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/vastuvott 

Allikas: TTÜ pressiteade. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet