Riik toetab koole uuendusliku õppevara soetamisel 5 miljoni euroga


Avaldaja:Laura Vetik23. Märts 2018

Alates tänasest on võimalik koolidel taotleda taas toetust kaasaegse õppevara soetamiseks, et pakkuda koolides senisest paremaid õppimise ja õpetamise võimalusi.

“Hea haridus põhineb ennekõike headel õppijatel ja innustunud õpetajatel, kuid ka õppekeskkond ja õppevahendid peavad olema kaasaegset õpet võimaldavad. Soovime koole toetada uudsete lahenduste integreerimisel õppetöösse, et muuta õppetööd mitmekülgsemaks,” kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo.

Taotlusvooru eesmärgiks on toetada innovatiivsete õppevaralahenduste abil õpetamist. Oluline on ka koolide omavahelise koostöö edendamine ning parimate praktikate jagamine.

Taotlusvoorus toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava uuendusliku õppevara soetamist. Kui esimeses samanäolises taotlusvoorus oodati ennekõike loodus- ja täppisteaduste projekte, siis seekord on oodatud projektid kõikides valdkondades, sealhulgas näiteks muusika, keeleõppe või ehitusvaldkonnas. Projektipartnerid ei pea olema kõik samal haridusastmel, vaid on oodatud väga ka  kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide koostööprojektid.

Soetatud õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist, sealhulgas arendama õpilaste digioskusi.

Toetust on taotlema oodatud haridusasutuste pidaja, haridusasutus või selle huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus koostöös teiste haridusasutustega. Käesoleva taotlusvooru eelarve on 5 miljonit eurot, millest 85% kaetakse Euroopa Sotsiaalfondist ning 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Projektides ei pea olema taotlejal omaosalust. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 200 000 eurot ning minimaalne toetussumma on 50 000 eurot. Lisainfo taotlemise on leitav kohta sihtasutus Innove veebist.

Tegemist on õppimise ja õpetamise võimaluste parandamisega

Eelmisel aastal toimunud esimeses voorus, milles eraldati ligi 2 miljonit eurot 12 projektile, milles osaleb kokku rohkem kui 70 kooli.

Sihtasutus Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul oli esimene voor väga edukas ning koolide huvi ja valmisolek uudseid õppimisvõimalusi luua suur. “Lisaks kolme kooli ühiskasutavatele lahendustele taotleti vahendeid loomaks ka õppematerjale, õpistsenaariumeid, õpetajatele mõeldud lisamaterjale ning muid abivahendeid, mis saavad kõigile kättesaadavaks läbi e-Koolikoti,” sõnas Parve.

Esimese vooru tugevaimateks projektideks osutusid peamiselt loodus- ja täppisteaduste valdkonna projektid. Toetuse abil luuakse näiteks loodusainete labor, uurimislabor ja soetatakse valdkonna õppevara, aga toetatakse ka õuesõpet, tehnoloogiapädevuste arendamist, robootika kasutamist õppes ning innovatsioonile ja teadusele keskenduvaid ettevõtmisi.

Üks eelmises taotlusvoorus toetatud projekte on innovatooriumi loomine, mida luuakse Kolga Kooli eestvedamisel ning mille eesmärgiks on värkvõrgu abil koolihoone muutmine targaks majaks. “Ootame projekti käivitumist väga, sest see annab meile võimaluse tuua õpetamisse ja õppimisse midagi tõeliselt omapärast ja ägedat. Projektis osalevad koolid erinevatest Eesti otstest – Valgast, Tallinnast, Kuressaarest ja Väätsalt. Usume, et suur vahemaa sunnib meid ühise eesmärgi nimel nutikalt ja innovaatiliselt kasutama digioskusi ja –pädevusi, mille omandamist saame projekti abil senisest veelgi paremini toetada,” sõnas Kolga Kooli direktor Tõnu Valdma.

Toetusmeetmest

Taotlusvoore viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavast meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine.” Meetme eesmärgiks on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele. Esimeses voorus toetati projekte 2 miljoni euroga ning teises voorus toetatakse 5 miljoni euroga. Esimesse taotlusvooru esitati 50 taotlust 7 miljoni euro eest, millest toetati 12 taotlust kokku ligi 2 miljoni euro ulatuses.

Taotlusvoore viib läbi sihtasutus Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Noorteamet