Tartu Ülikool sõlmib koostöölepingu eesti keele õpetamiseks hiinlastele


Avaldaja:Madli Leikop28. Märts 2018

28.–30. märtsini külastab Tartu Ülikooli Beijng International Studies University (BISU) ja Pekingi linnavalitsuse delegatsioon, et allkirjastada koostööleping eesti keele ja kultuuri õpetamiseks Hiina üliõpilastele.

Kohtumisel osaleb ka Hiina suursaadik Li Chao.

„Eesti keelt õpetatakse hetkel umbes 30s maailma ülikoolis ja õppijate arv on üle 1000 tudengi. Suuremalt jaolt on need üliõpilased sooritamas eesti keele ja kultuuri moodulit või kõrvalainet. Eesti keelt peaainena on väljaspool Eestit võimalik õppida siiski vähestes ülikoolides Soomes, Leedus, Venemaal ja Ungaris. Eeltoodust lähtuvalt on igati positiivne, et BISU ülikool Hiinas on avanud eesti keele ja kultuuri eriala. Sel moel on võimalik kasvatada Eesti tuntust Aasia regioonis ja konkreetsemalt Hiinas,“ selgitab koostöölepingu vajalikkust eesti keele võõrkeelena professor ja rakenduslingvistika osakonna juhataja Birute Klaas-Lang.

Leping sätestab Beijing International Studies University (BISU) üliõpilaste aastase eesti keele programmi Tartu Ülikoolis ja bakalaureuseõppe eesti keele võõrkeelena erialal. Koostöölepingule kirjutavad 29. märtsil kell 16.30 senati saalis alla TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan professor Margit Sutrop ja BISU president Ji Jinbiao.

Hiina delegatsiooni kuuluvad BISU (Beijng International Studies University) ja Pekingi linnavalitsuse esindajad ning kohtumisel osalevad ka Hiina suursaadik Li Chao ja direktor Hu Yong. Visiidi käigus tutvutakse Tartu Ülikooli ja selle ajalooga ning toimuvad kohtumised humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Allikas: TÜ pressiteade. 

Samal teemal: