Eesti koolides algab PISA 2018 uuring


Avaldaja:Madli Leikop09. Aprill 2018

Ajavahemikul 9. aprillist kuni 11. maini lahendavad PISA 2018 testi 7500 õpilast 232 koolist üle Eesti. Sel korral on peamine tähelepanu funktsionaalsel lugemisoskusel.

Innove PISA peaspetsialisti Gunda Tire sõnul mõõdab PISA 2018 test seda, kui hästi saavad meie 15-aastased õpilased aru tekstidest, kas nad suudavad peituvat informatsiooni leida, mõista ja kasutada. „PISA 2018 uuring keskendub eelkõige funktsionaalse lugemisoskuse testimisele. Teadmisi matemaatikas ja loodusteadustes mõõdetakse sel korral väiksemas mahus. Eelmise PISA uuringu põhiliseks hindamisvaldkonnaks olid küll loodusteadused, kuid ka siis hinnati lugemisoskust. Eesti oli lugemistulemustes maailmas 6. ning Euroopa riikide arvestuses 3. kohal,“ meenutab Tire Eesti noorte varasemaid häid tulemusi. 

PISA on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni poolt korraldatud rahvusvaheline haridusuuring, mis hindab, kui valmis on õpilased põhikooli lõpus oma koolis omandatud oskusi ja teadmisi reaalses elus rakendama.

PISA uuring toimub iga kolme aasta järel. Uuringu valimisse kuuluvad 2002. aastal sündinud peamiselt 9. klassides õppivad noored. Peale loodusteaduse, matemaatika ja lugemisülesannete vastavad osa õpilastest sel korral ka rahandusõppe küsimustele. Testile lisaks palutakse täita ka õpilasküsimustik, kus küsitakse informatsiooni noore enda kohta.

Tänavu osaleb uuringus enam kui 80 riiki ja testi teeb pool miljonit noort üle maailma. Eestis viiakse uuringut läbi viiendat korda.

PISA uuringu läbiviimist Eestis korraldab SA Innove ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. PISA 2018 uuringu tulemused avalikustatakse 2019. aasta detsembris.

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Unsplash, J. Kelly Brito.

Samal teemal: