Kui sa vaid näeksid...


Avaldaja:Madli Leikop10. Aprill 2018

Kuigi 10. klassi kunstikursus keskendub vanimate kõrgkultuuridega tutvumisele, on õpilastega kaasaegse kunsti vaatamine koolielu argipäevale hea vaheldus. Kumu muuseumitund on suurepärane võimalus kogeda alati midagi uut ja huvitavat.

Kunstitunnid Kumus on saanud meie kooli kunstikursuste õppetöös heaks traditsiooniks. Kuigi kaasaegse kunsti näitustel käimise traditsioon on aastatepikkune, siis õpetajana on ikkagi väike kartus, kas nüüdiskunst on õpilastele arusaadav. 

Emotsionaalselt meeldejääv oli juba tunni algus, kui näitusele minekuks panid kõik, sh õpetaja, läbipaistmatud prillid ette. Nöörist kinni hoides mindi koos ülemise korruse näitusesaali. Selline tekitatud ebakindlus oli hea sissejuhatus utoopilisse näitusekeskkonda. 

20180328_144908.jpg

Installatsioonid, huvitav valgus, salapärane heli ja tegelased, kes justkui on meie planeedilt aga mõned justkui pole ka. Sellisesse utoopilisse ja kohati ka düstoopsesse maailma viib vaataja Katja Novitskova näitus „Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud. 2. aste“. Näituse graafiline kujundaja Ott Metusala on muide Tallinna Ühisgümnaasiumi vilistlane.

Õpilased kogesid kunstniku loodud veidi salapärast kunstikeskkonda. Muuseumiõpetajaga koos vaadeldi näitusel eksponeeritut. Tema selgitused toetasid Katja Novitskova kontseptsiooni mõistmist, tänapäeva elukeskkonna analüüsimist ja kunstniku ulmelise tulevikunägemuse tajumist. Missuguse tulevikuühiskonna me loome, missugust tulevikku me ihaleme, mis on inimese roll praegu, vaadates tulevikku? Kas me oma kiires elutempos ja uusi tehnoloogiavahendeid kasutades üldse mõtleme neile küsimustele.

20180328_153858.jpg

Uue info jätkuks oli õpilastele ka ülesanne luua loomingulise rühmatööna elektrooniline tuleviku hübriidloom. Igal rühmal sündis huvitava kontseptsiooniga liikuv, vilkuv või häälitsev tulevikuloom. 

Miks valida tunni teemaks just kaasaegne kunst? Vastuse annavad õpilaste kirjalikud kokkuvõtted tunnist:

Pigem on minu vanuses inimesele arusaadavam ja huvitav just kaasaegne kunst, sest see käsitleb argiprobleeme, millest enamik on kuulnud, ja mõte haakub paremini sisuga. Gümnasisti jaoks on oluline kunstimuuseumis käia, sest see aitab kaasa analüüsimisoskusele, avardab maailmavaadet ja on ka heaks vahelduseks. Oli tore, et saime ise midagi luua. Kunstinäitusel saan teada, mida teised inimesed mõtlevad ja ka endal tekib mõni uus idee. Muuseumitunni õpetaja selgitustest oli palju abi kunstniku kontseptsiooni mõistmiseks. Kumusse võiks minna edaspidigi.

Kui sa vaid näeksid, kui huvitavasse ulmemaailma sa Katja Novitskova näitusel satud!
Kumu muuseumitunnid: https://kumu.ekm.ee/mida-kumus-teha/muuseumitunnid/.

Liia Jung, Tallinna Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja