Ülikooli esimesteks aastateks on noortel olnud keskmiselt 2,5 töökohta


Avaldaja:Madli Leikop23. Aprill 2018

Müügi- ja konsultatsiooniettevõte Southwestern Advantage tegi Eesti suuremate ülikoolide esimese ja teise aasta tudengite seas küsitluse, millest selgus, et keskmiselt on selleks ajaks olnud igal tudengil 2,5 töökohta ning üle 43% küsitletutest sõltub oma vanemate materiaalsest toetusest.

Igal kevadel ja sügisel kutsub Southwestern Advantage noori tudengeid oma programmi kandideerima ning ühtlasi viib selle käigus üliõpilaste seas läbi ka küsitluse, kus uuritakse nende materiaalse olukorra, töökohtade, investeerimise ning eesmärkide kohta.

Selgus, et küsitlusele vastanute seast üle 43 protsendi on veel oma vanematest või hooldajatest materiaalselt tugevalt sõltuv, kuid 32 protsenti enam sellist abi ei vaja. Veerand vastajatest märkis, et toetub mingil määral vanemate abile, kuid saaks ka ilma hakkama. „Kuigi suur osa noortest vajab siiski vanemate toetust, siis ilmnes samas, et ei istuta niisama käed rüpes ja ei kardeta raha teenimiseks tööd teha,“ märkis Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk. Keskmiselt on iga esimese ja teise aasta tudeng selleks ajaks tööd teinud 2,5 erineval töökohal. „Ülekaalukalt on siin esikohal muidugi klienditeeninduse valdkond, mis moodustas ametitest üle 31 protsendi,“ märkis Kukk. Viiendik tudengitest on tegelenud ka erialase töö või praktikaga ning 15 protsenti lihtsama füüsilise tööga.   

Palgasoovi osas on ligi pooled vastajatest märkinud, et sooviks peale lõpetamist kätte saada vähemalt 1000-1500 eurot. 16 protsenti rahulduks ka kuni 1000 euroga ning 8 protsenti arvas, et tuleviku teenistus võiks olla üle 2500 euro. 

Ka suvevaheajal jätkavad paljud tudengid töötamist. 32 protsenti vastanutest märkis, et tegutseb suvel edasi oma juba olemasoleval töökohal või teeb ajutist suvetööd. Ligi 20 protsenti kavatseb suurema osa suvest kulutada praktikal olemisele ning sama paljud võtavad selle aja puhkamiseks. 

Southwestern Advantage on Baltimaade üks edukamaid tudengiorganisatsioone, mille tegevusest on rahvusvahelise elu- ja töökogemuse saanud ligi 2500 Eesti tudengit. Programmi raames saavad tudengid põhjaliku ettevõtlus- ja müügikoolituse ning seejärel veedavad suve Ameerikas reisides, ukselt uksele haridusraamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes.  Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage'i suvetööl 2001. aastal. 

Allikas: Southwestern Advantage Eesti info.