Tartu Ülikooli suveülikool ootab õppijaid


Avaldaja:Marko Ojakivi16. Mai 2018

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiva enesetäiendamise ja puhkamise sümbioos. Õppimise protsess ei pea alati olema range ja pingeline. Tule suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks!

Tartu Ülikooli suveülikoolis saab õppida enam kui 30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Narvas ja Läänemaal.

Suveülikooli programmi on koondatud lai valik päevakajalisi koolitusteemasid organisatsioonikultuurist, andmekaitsest, ostukäitumisest, psühholoogiast, ajaloost ja kultuurist, tervisespordist, ravimtaimedest, ajajuhtimisest, õigustest, käsitööst jpm.

Valik suveülikooli kursustest (enam infot, registreerumine kursuse pealkirjale klikkides):

TARTU
10.06 Traditsiooniline rahvarõivas tänapäeval: komplektide koostamise, valmistamise ja kandmise põhitõed, Inna Raud
11.–15.06 Portree joonistamine, Anne Parmasto
1.–2.08 Alkoholiprobleemiga perede nõustamine, Kätlin Konstabel
7.08 Vaimne tervis töökohal: kuidas seda hoida ja läbipõlemist ennetada?, Kariina Laas
15.08 Treeneri läbipõlemise ennetamine, Aave Hannus
16.–17.08 USA presidendid ja Eesti 20. sajandil, Eero Medijainen, Kaarel Piirimäe
22.08 Raamis või väljas – loovad lahendused probleemidele, Signe Reppo
22.08 Lapse sotsiaalsed oskused, Astra Schults
24.08 Treening, tervis ja sportlik saavutusvõime - mis rolli mängivad selles hormoonid?, Vahur Ööpik, Luule Medijainen
27.–28.08 Töösoorituse arendamine coachingu ja kovisiooni abil (kodutöö esitamise tähtaeg 15.09), Kulno Türk ja Kaupo Saue
30.08 Linnaökoloogia: kas, miks ja kuidas linnaloomadega toime tulla?, Marko Mägi

TALLINN
4.07 Organisatsioonikultuur: kuidas seda mõista ja rakendada positiivses võtmes? (inglise keeles), Sonja Sackmann
23.08 Tallinna kirikud, Kaido Soom
24.08 Andmekaitsereformi rakendamine avaliku sektori asutustes, Monika Mikiver, Julia Antonova
31.08 Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod, Angela Jakobson

VILJANDI
21.–25.08 Kangastelgedel kudumine keskastmele, Astri Kaljus

PÄRNU

14 –17.08 Tantsumassiiv, Anu Sööt, Ele Viskus, Raido Mägi jt

LÄÄNEMAA

5.–10.08 Vabaõhumaal Haeskas, Anne Parmasto

Suveülikoolis osalejad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe läbimist tõendava dokumendi. Täiendusõppes kogutud ainepunkte on võimalik kasutada tasemeõppe õppekavade täitmisel sobiva õppeaine olemasolul kõrgkoolis.

Kõik suvekursused http://ut.ee/suveulikool

Haridus- ja Noorteamet