Prooviks ettevõtlust laagris?


Avaldaja:Madli Leikop22. Mai 2018

Teame ju, et lisandväärtus tuleb ettevõtlusest, mitte riigiametitest. Samas lähevad parimad ülikooli lõpetajad sageli tööle just riigiametitesse ning ainult väike osa valib ettevõtja vastutuse. Ettevõtluslaagri ärgitavast mõjust noortele kirjutab laagri mentor Kalle Pilt.

Põhjuseid on mitu – alates riigitöö stabiilsusest ning lõpetades meie ühiskonnas toimuvate arengutega, mille tulemusel otsustatakse ning korraldatakse üha rohkem ära riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning nii väheneb inimeste endi otsene vajadus otsustada ja vastutada. Loodan, et Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtluskonkurss „Edu ja Tegu“ ärgitab 7- 26 aastaseid lapsi ja noori olema ettevõtlikud ning andma Eestile edasiliikumiseks uut energiat ja hoogu.

Kooli õppekava järgi saadavate teadmisi, ettevõtlikkusjulgust ja -oskusi saab kinnistada ka koolivälisel ajal ning eelmise aasta kogemuse põhjal kinnitan, et väga sobiv vorm on suvelaager. Nii nagu „Edu ja tegu“ konkursi üks juhtmõtteid on – veeda suvi ettevõtlikult! 2017. aastal korraldasid Ettevõtluslaager MTÜ noored laagrijuhid kuuepäevase laste- ja noorte pilootlaagri Põlvamaal Rasina vanas koolimajas, kus oli 42 9-16-aastast osalejat. Tuldi kõikjalt Eestis – Pärnust, Saaremaalt, Tallinnast ja mujalt. Laagri läbiv teema oli „supervõimed“, ehk need tugevad küljed, mida edasi arendades ning millele toetudes saab igaüks meist elus edu saavutada.  Laste ja nende vanemate tagasiside laagrile oli suurepärane, oma ettevõtmiste tarvis saadi nii ideid kui ka otsest abi.

Tänavu on ettevõtluslaagris juba kolm vahetust, ning vahetused on jagunenud kas 9-12- või 13-16-aastastele. Ettevõtluslaagri juhendajate meeskond on otsustanud oma töö panna välja ka „Edu ja Tegu“ konkursile ehk on oodata iseäranis läbimõeldud ning huvitavat laagriprogrammi.
Seekordse laagri läbiv teema on „maailmamuutjad“ ehk iga tegu, mis me teeme, muudab maailma, ning et mistahes otsuseid tuleb teha vastutustundlikult. Vanemas vanuserühmas tegeletakse äriideedega, mis võiks olla õpilasfirma loomise alus. Igal laagripäeval on oma peateema – koostöö, äriidee, raha ja väärtus, klient, turundus ning esitlus. 

Laagrisse on tagasi oodatud nii kõik pilootlaagris osalenud kui ka kõik uued huvilised. Kohtumiseni juulis-augustis Rasinal! Täpsem info: http://ettevotluskyla.ee.

Kalle Pilt, ettevõtluslaagri mentor. Artikkel ilmus ettevõtlusõppe programmi "Edu ja tegu" tutvustavas erilehes 4. mail 2018. 

Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet