Eesti, Läti ja Leedu leppisid kokku haridust tõendavate kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide automaatses tunnustamises


Avaldaja:Madli Leikop11. Juuni 2018

Eesti, Läti ja Leedu haridus- ja teadusministrid allkirjastasid kokkuleppe, millega tunnustatakse vastastikku automaatselt kolmes riigis välja antud haridust tõendavaid kvalifikatsioone.

Selle tulemusel on võimalik senisest lihtsamini asuda näiteks Eesti ülikooli lõpudiplomiga edasi õppima Läti või Leedu ülikoolides.

 "Täna allkirjastatud lepingu alusel on võimalik senisest oluliselt lihtsamini Eesti õppuritel asuda õppima Läti või Leedu kõrgkoolidesse, aga ka vastupidi. See leping loob  laiemad võimalused nii akadeemilise kogukonna mobiilsuseks, mille tulemusel muutub meie kõrgharidussüsteem avatumaks ja rahvusvahelisemaks, kui ka laiemalt tööjõu liikumiseks," selgitas minister Mailis Reps.

Allkirjastatud lepingu tulemusel tunnustatakse senisest lihtsamini näiteks akadeemilisi kraade, rakenduskõrghariduse diplomeid ja gümnaasiumi lõputunnistusi. Kõrgkoolidel ega tööandjatel ei ole enam vaja pöörduda oma riigi akadeemilise tunnustamise agentuuri (ENIC/NARIC keskus) poole tunnustamismenetluse alustamiseks, vaid edaspidi on võimalik saada keskuse veebilehelt infot automaatse tunnustamisega hõlmatud kvalifikatsioonide, tunnustatud kõrgharidusasutuste ning nende õppekavade kohta.

Tegemist on Baltimaade ühise pingutusega Euroopa ühtse kõrgharidusruumi loomiseks, meile sarnase kokkuleppe on sõlminud ka näiteks Beneluxi riigid. Mai lõpus allkirjastati Prantsusmaal Pariisi kommünikee, millega Euroopa haridusministrid leppisid kokku Bologna protsessi lõplikus elluviimises – kolme-astmelises kõrgharidussüsteemis ning ühtsete kvaliteedi kindlustamise põhimõtete ja kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi rakendamises. Üle-Euroopalise kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi rakendamiseni loodavad Euroopa kõrgharidusruumi kuuluvad riigid jõuda aastaks 202

Allkirjastatud kokkulepet kohaldatakse kvalifikatsioonidele, mis antakse välja pärast kokkuleppe jõustumist.

Allikas: HTMi pressiteade.