OECD raport tunnustab Eestit edusammude eest haridusvaldkonnas


Avaldaja:Madli Leikop12. Juuni 2018

OECD raport „Hariduspoliitika väljavaade 2018“ kiidab Eestit edusammude eest haridusvaldkonnas, tuues esile reforme nii üld- kui ka kutsehariduses.

„OECD raport annab taaskord kiitva hinnangu Eesti haridusuuendustele ning toob meid eeskujuks teistele riikidele,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets. „Tunnustamise kõrval  juhtis raport tähelepanu teemadele, mis vajavad veel arendamist, nagu näiteks erivajadustega laste toetamine või alushariduses osalemise suurendamine. Kuna aasta alguses võeti vastu seadusemuudatused, mis loovad senisest oluliselt paremad võimalused hariduslike erivajadustega laste kaasamiseks tavakoolidesse ning oleme muutmas alusharidust kättesaadavamaks, siis on meil siingi tulemused ette näidata,“ lisas Laidmets.

Eestit tuuakse eeskujuks ka  2014. aastal ette võetud muudatuse tõttu, millega nihkus rõhuasetus õpetamiselt õppimisele – selleks, et õpilased omandaksid teadmised, oskused, väärtushoiakud, mis tagavad valmisoleku elukestvaks õppeks.

Samuti soovitatakse teistel riikidel õppida Eesti kutseharidussüsteemi kujundamisest: meie kutseharidussüsteem suhestub üha paremini muutuva tööturu vajadustega.

Lisaks hinnatakse raportis Eesti haridussüsteemi tervikuna väga kõrgelt PISA testides saavutatud tulemuste tõttu. OECD raport „Hariduspoliitika väljavaade 2018“ võrdleb riikide hariduspoliitilisi arenguid ja väljakutseid. 2018. aasta raporti fookuses on võtmetähtsusega poliitikate rakendamine ja nende mõju.
Raport (inglise keeles)

Allikas: HTMi pressiteade.  

Samal teemal: