Lasteaedade rahuloluküsitlustes osales ligi 470 lasteaeda


Avaldaja:Madli Leikop13. Juuni 2018

10. juunil lõppesid riiklikud lasteaedade rahuloluküsitlused, kus osales ligi 13 000 lapsevanemat ja 5 000 õpetajat 470 lasteaiast üle Eesti.

Innove e-teenuste valdkonnajuhi Dirgis Kaarlõpi sõnul on hea meel, et nii palju lapsevanemaid ja õpetajaid soostus arvamust avaldama. „Küsitluste eesmärk ongi teada saada õpetajate arvamus lasteasutuse töökeskkonna kvaliteedi kohta ning välja selgitada lastevanemate üldine lasteaiaga rahulolu. Saadud informatsioon on lasteaiale kindlasti oluline tagasiside, mille pinnalt saab lasteaed teha vajadusel muudatusi ning seada tulevikusihte,“ selgitab Kaarlõp.  

Rahuloluküsitlustes oli arvamust võimalik avaldada lapsevanematel, õpetajatel, abiõpetajatel ning õpetaja abidel. Küsitlus oli elektroonne ning seda sai täita nii eesti, inglise kui ka vene keeles. 

Küsitluste vastuste analüüsi põhjal annab Innove tagasisidet osalenud lasteaedadele ja nende pidajatele. Tagasiside on lasteaiapõhine ja esitatakse võrdluses riigi keskmisega. Üksiku õpetaja või lapsevanema vastuste kohta teavet ei anta. 2018. aasta tulemused edastatakse lasteaedadele ja nende pidajatele augustis. Nemad saavad seejärel lasteaia tulemustest informeerida lapsevanemaid ja õpetajaid.

Riiklikke rahuloluküsitlusi lasteaedades viib SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi esimest korda, katsetuslikud küsitlused toimusid aasta tagasi.

Lisainfo rahuloluküsitluste kohta

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.