Teadus – see on kõikidele!


Avaldaja:Madli Leikop25. Juuni 2018

Narva Kesklinna Gümnaasiumis lõppes sel kevadel ERASMUS+ rahvusvaheline projekt "Science 4 all" ehk "Teadus kõikidele". Narva Kesklinna Gümnaasiumi projektipartnerid olid Poola, Portugali ja Prantsusmaa koolid.

Täpsemat infot leiab projekti koduleheküljelt https://twinspace.etwinning.net/25393

Meie koolist osales projektis 40 põhikooli õpilast ja viis õpetajat. Täiskasvanud osalejate meeskonda esindasid kooli direktor Anna Zubova, õppealajuhataja Natalja Nikanorova, matemaatikaõpetaja Vlada Avramenko, loodusteaduste tsükli õpetaja Oksana Nikolajeva ja projekti koordinaator, inglise keele õpetaja Deniss Tšertov.  

01.JPG

Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldati kahe aasta jooksul hulk üritusi: õpilased tutvusid kohalike ettevõtetega, külastasid Fortaco tehast, Narva heitvee puhastusjaama ja ilmajaama Tallinnas, said teada kõrghariduse omandamise võimalustest Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Lisaks külastati väga palju muuseume. Õpilased külastasid meie riigi kõige suuremat ja kaasaegsemat muuseumi – Eesti Rahva Muuseumi, tutvusid ühe huvitavama Põhja-Euroopa meremuuseumi, Lennusadama ekspositsioonidega; samuti käisid nad Energia Avastuskeskuses, Tervishoiumuuseumis ja Tallinna Loodusmuuseumis. Muljeid ja teadmisi on saadud hulgaliselt. Ja kuidas rõõmustas Tartu linn meid oma kaasaegsete muuseumidega! Meil õnnestus külastada Teaduskeskust AHHAA, Loodusmaja, piiluda sisse Loodusmuuseumisse ja isegi saime hakkama füüsikaseadustega Tagurpidi Majas! 

02.JPG

Peale selle meil õnnestus käia ka põneval seiklusel maa all Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumis, tutvuda nahkhiirte eluga Narva bastionis Viktoria, teha ekskursioon Kreenholmi Manufaktuuris, käia Rakvere linnuses ja Rehbinderi majamuuseumis, käia Kotka ja Iisaku soodes. 

Õpilased said uusi teadmisi digitaalsete mängude abil, mida koostasid meie andekad matemaatika-, geograafia-, bioloogiaõpetajad. Lapsed joonistasid plakateid kuulsatest teadlastest, iseseisvalt filmisid ja monteerisid videoklippe, viisid läbi keemilisi katseid, mõõtsid ilmastikunäitajaid nelja kuu jooksul, kohtumistel Rajaleidja keskuse esindajatega said infot õppimis- ja karjäärivõimalustest. Lisaks viisid õpilased Skype´i kaudu läbi jõulukohtumise partnerkoolide eakaaslastega.  

03.JPG

Rahvusvahelise projekti meeldejäävad hetked olid muidugi sõidud välismaale. 16-l meie gümnaasiumi õpilasel õnnestus käia Poolas, Prantsusmaal ja isegi kauges Portugalis. Nädalaga suutsid lapsed niivõrd sukelduda vastuvõtvate perede ellu, kultuuri ja olmesse, et keegi ei tahtnud ära sõita. Kõigele lisaks arendasid õpilased oma inglise keele oskust.

Eelmisel aastal avas meie gümnaasium nädalaks uksed 25 õpilase vastuvõtuks välismaalt. Tutvustasime projektipartneritele meie õppeasutuse tööd ja Eesti kultuuri. Lapsi vastu võtnud õpilaste pered olid väga külalislahked ja abivalmid.

Pärast tagasiside saamist õpilastelt ja nende vanematelt võib meie gümnaasium uhkusega teatada, et kõik projekti eesmärgid saavutati täies mahus – osalejatel tõusis märgatavalt motivatsioon õppida loodusteadus- ja reaalaineid, arenesid ka ettevõtlusega seotud oskused. Tänu arvukatele töötubadele tõusis õpetajate professionaalne kvalifikatsioon. Osalejad veendusid, et nende keeloskus paranes ja suurenesid teadmised teiste riikide kultuurist ja tavadest. 

Projektist kokkuvõtet tehes Narva Kesklinna Gümnaasium teatab kindlalt, et teadus  - see on tõesti kõikidele! 

04.JPG

Erasmus+ projekt "Science 4 all" sai toetust Euroopa komisjonilt strateegilise partnerluse valdkonnas. Projekt viidi ellu 2016-2018. Projekti eesmärk oli partnerkoolide õpetajate professionaalse kvalifikatsiooni tõstmine, õpilaste pädevuse ja motivatsioonitaseme parendamine matemaatika, teaduse ja ettevõtluse valdkondades, aga ka kõikide osalejate sotsiaalsete oskuste, kultuurilise, kultuuridevahelise ja keelelise oskuse arendamine. 

Loo ja fotod saatis Koolielule Narva Kesklinna Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Deniss Tšertov.