Eesti Maaülikooli toimub täiendav vastuvõtt


Avaldaja:Madli Leikop17. Juuli 2018

6.–15. augustini saab esitada täiendavalt avaldusi Eesti Maaülikooli kümnele kõrghariduse esimese astme õppekavale. Kandideerima on oodatud nii värsked gümnaasiumilõpetajad kui ka edasiõppevõimalusi otsivad täiskasvanud õppijad.

Täiendav avalduste vastuvõtt toimub alljärgnevatele õppekavadele juhul, kui nendele on 1. augusti seisuga vabu õppekohti: aiandus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, kalandus ja vesiviljelus, loomakasvatus, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, geodeesia ja maakorraldus, vesiehitus ja veekaitse, tehnika ja tehnoloogia (päeva- ja sessioonõpe) ja tehnotroonika.

„Loodame lisaks leida motiveeritud tulevasi üliõpilasi, kes soovivad õppida praktilist eriala ning ei ole veel seni leidnud sobivaid õppimisvõimalusi,“ rääkis õppeosakonna peaspetsialist Eda Aitsen.

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul (vaata lähemalt SIIT). Mõnele õppekavale sisseastumiseks võib olla vajalik 16. augustil toimuv vastuvõtukatse matemaatikas, kui ei ole sooritatud laia matemaatika riigieksamit. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 17. augustil ning oma õppimatulek tuleb kandideerijatel kinnitada kahe päeva jooksul (hiljemalt 19. augustil). 

Magistriõppesse toimub täiendav vastuvõtt õppekavadele, millel on 8. augusti seisuga täitmata õppekohti. Avaldusi saab kohtade olemasolul esitada 13.–19. augustini. Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul. Kui kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, siis toimub see 22. augustil ning vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 23. augustil. Õppimatulek tuleb kinnitada kahe päeva jooksul. 

Allikas: Eesti Maaülikooli pressiteade. Foto: Ove Maidla, fotogalerii EMÜ kodulehelt. 

Samal teemal: