August on suhtluskultuurikuu


Avaldaja:Madli Leikop30. Juuli 2018

Tänavuse Euroopa kultuuripärandi aasta raames kutsub SA Kiusamisvaba Kool inimesi üles tähistama suhtluskultuurikuud ning seeläbi pöörama tähelepanu kultuuripärandile, mis meid argiselt ja igapäevaselt ümbritseb ja kujundab.

Teemakuu lähtub mõistmisest, et kultuuripärand on ka meid ümbritsev suhtluskultuur - meie ühiskonnale iseloomulik, vanematelt lastele, õpetajatelt õpilastele, eeskujudelt järgijatele edasi antav suhtlemise viis ja oskused. Ka seda kultuuripärandit on võimalik arendada, kujundada, sellega mängida, seda jäädvustada ja edendada, muuhulgas teadliku väärtuskasvatuse või kiusuvastaste hoiakute kujundamise kaudu.

“Kui meie soov ühiskonnana, sh kooliperedena on, et kiusamist, sallimatust, halvustamist oleks vähem, siis millist uut suhtluskultuuripärandit me peame tulevastes täiskasvanutes arendama, milliseid oskuseid õpetama, et selle tulemuseks oleks kiusamisvaba suhtluskultuur?” küsib sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitusjuht ja juhatuse liige Kristiina Treial. “Kõigi suhtluskultuurikuu tegevuste ja üleskutsetega püüamegi sellele küsimusele vastuseid ja lahendusi ühiselt otsida.”

“Väärtused ja suhtlus järgnevate ja eelnevate põlvkondadega ning kogukondades on oluline osa kultuuripärandist, mis väärib hoidmist, uurimist, mõtestamist. Sestap on meil väga hea meel, et augustikuu on rohkete sündmustega suhtluskultuurikuu, kus sellele kultuuripärandi aspektile erilist tähelepanu pöörame, “ ütles Euroopa kultuuripärandiaasta Eesti projektijuht Annela Laaneots. “Kutsume Euroopa kultuuuripärandiaasta suhtluskultuurikuu sündmustel ja ettevõtmistes osalema.”

Suhtluskultuuri kuu tähistamiseks on SA Kiusamisvaba Kool oma veebilehel http://www.kiusamisvaba.ee/suhtluskultuurikuu avaldanud juhised paremaks ja kiusuvabamaks suhtluskultuuriks: et igaüks meist oskaks aidata kaasa sellele, et kogeksime ühiskonnas hoolivamat suhtluskultuuri.

Ka korraldab sihtasutus kiusuvabale suhtluskultuurile tähelepanu tõmbamiseks nii noortele suunatud meemikonkursi kui ka lapsevanematele jt täiskasvanutele suunatud õpitubade sarja. Peale selle on meid ümbritsev suhtluskultuur arutluse all 10.-11. augustil Paides toimuval Arvamusfestivalil, kus koos mitmete teiste Eesti organisatsioonide ja algatustega pannakse püsti suhtluskultuuri ala.

Meemikonkurss pealkirjaga “Suhtle vabalt - kiusuvabalt!” on suunatud 13-18-aastastele noortele. 8. augustini kestvale konkursile on oodatud kiusamist, eeskätt aga kiusamisvastast sõnumit kajastavad internetimeemid. Rohkem infot konkursi kohta leiab veebilehelt http://www.kiusamisvaba.ee/meemikonkurss.

Augustikuu jooksul viib SA Kiusamisvaba Kool neljas Eesti linnas läbi õpitoad, kus kõikidel huvilistel, eeskätt aga lapsevanematel ja teistel pereliikmetel ja täiskasvanutel on võimalus saada uusi teadmisi ja oskuseid, et toetada last, kes puutub kokku kiusamisega. Õpitoad toimuvad 6.-17. augustini Paide, Narva, Võru ja Pärnu Uuskasutuskeskustes. Täpsem info aadressil http://www.kiusamisvaba.ee/opitoad.  

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Allikas: SA Kiusamisvaba Kool pressiteade. Foto: Unsplash, Vladislav Klapin.

Samal teemal: