Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm tähistab 15. tegevusaastat


Avaldaja:Madli Leikop09. August 2018

SA Archimedese Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm, millega toetatakse edukate ja aktiivsete kõrgkooliõppurite õppimist välisülikoolides, tähistab sel aastal oma 15. sünnipäeva. Mobiilsusprogrammi rahastab täies mahus Eesti riik.

Programmi raames antakse stipendiumeid lühiajalisteks õppetööga seotud välislähetusteks, pikemateks välisõpinguteks ning tervikliku õppeastme läbimiseks välisülikoolis. Kristjan Jaagu programm aitab kaasa sellele, et nii tänase kui tuleviku Eesti arengut ja perspektiive silmas pidades panustatakse inimestele võimaluste loomisesse, olemasoleva potentsiaali realiseerimisse ning kontaktide võrgustiku tugevdamisse üle kogu maailma. Kristjan Jaagu programm on olnud eeskujuks teistele stipendiumiskeemidele nagu Dora ja Dora Pluss.

Sihtasutusele Archimedes on 15 aasta jooksul programmi kõikide tegevuste peale esitatud 107 taotlusvoorus kokku enam kui 7500 taotlust. Lühiajalisteks õppetööga seotud välislähetusteks (kuni 30 päeva) on stipendiumi saanud veidi enam kui 2200 stipendiaati, kellest enamiku moodustavad doktorandid. Populaarsemateks sihtriikideks on ülekaalukalt Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Saksamaa. Vahetusõppeks või kuni üheks aastaks välisülikoolis õppimiseks on stipendiumi saanud ligikaudu 1000 stipendiaati, kellest enamiku moodustavad magistrandid. Populaarsemateks sihtriikideks on Rootsi, Suurbritannia ja Soome. 

Alates 2012. aastast liideti programmi koosseisu varasema nimetusega riikliku koolitustellimuse stipendium doktoriõpinguteks välismaal, mis nüüd kannab nime Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal ja mille raames on võimalik taotleda stipendiumi doktoriõppeks ja Eestis mitte õpetatavatel erialadel magistriõppeks. Populaarsemateks õpinguriikideks on olnud Suurbritannia, Soome ja Prantsusmaa. Mitmed programmi raames doktoriõppe läbinud on tänaseks valitud professori ametikohale Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides. Üheks kraadiõppe stipendiumi saamise eelduseks on, et õppurid kasutavad oma kogutud teadmisi ja kogemusi Eesti heaks, töötades kas Eestis või välismaal Eestisse panustades. 

Allikas: SA Archimedes pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: