Teaduse populariseerijad otsivad inseneeria seoseid erinevate eluvaldkondadega


Avaldaja:Madli Leikop22. August 2018

23.-24. augustil kogunevad teaduse populariseerijad Nelijärvel viiendasse http://miks.ee suvekooli, kus seekord on fookuses insener kui valdkondade ühendaja.

Suvekooli korraldab Eesti Teadusagentuur ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond TeaMe+ programmi kaudu.

Suvekoolis räägitakse inseneri eriala populariseerimisest, disainist kui protsessist ning erinevatest inseneri elukutse valdkondadest. Laiem eesmärk on näidata, et peaaegu kõik meie elus on inseneeriaga seotud ja kõik teaduse populariseerijad saaksid oma tegevusi selle temaatikaga siduda. Töötubades tutvustavad osalejad vastastikku õnnestunumaid praktikaid ja käsitletakse võimalusi teadushuvihariduse käivitamiseks.  

Tallinna Tehikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll, kes on olnud kolme õppeprogrammi juht, räägib suvekoolist enda kogemusest programmijuhina ja ülikooli nägemusest inseneri õppekavade populariseerimisel: „Ka inseneriharidusel on populaarsed valdkonnad ja vähem populaarsed valdkonnad. Tihti kui räägitakse insenerihariduse populariseerimisest ja midagi kokku lepitakse, siis keskendutakse ikka ja jälle nendele valdkondadele, mis juba on populaarsed. Keegi aga ei taha tegeleda erialaga, millel töötavaid inimesi kutsutakse katlakütjateks, teerullimeesteks, sibideks, torujürideks jne. Ebapopulaarsete insenerierialade eksistents sõltub hetkel sellest, kas erialal on keegi „segane“ fanaatik, kes suudab selle eriala populariseerimise vankrit vedada. Keskpäraselt vedades jääb eriala appi hüüd üksikuks hääleks kõrbes. Kahjuks on juba ka näiteid valdkondadest, mida Eestis enam õppida ei saagi ja mitmed valdkonnad vaaguvad hinge. Õnneks on  ka vastupidiseid näiteid.“

Suvekool toob kokku teaduse tutvustamisele pühendunud inimesed muuseumitest, üldharidus- ja huvikoolidest, ülikoolidest, teadusasutustest ning mittetulundusühingutest mitmelt poolt Eestist ning selle eesmärk on aidata kaasa eri piirkondade sees ja vahel töötavate koostöövõrgustike tekkele, et ühiselt valdkonna haridust edasi viia. 

„On hea meel, et teaduse populariseerijate aastate pikkune tubli töö on hakanud vilja kandma. Haridus- ja teadusministeeriumi värskelt avaldatud analüüs näitab, et loodus- ja täppisteaduste, infotehnoloogia ning tehnika, tootmise ja ehituse erialade lõpetajate osakaal kõrghariduses on viimastel aastatel kasvanud. Üksteiselt õppimine ja küünarnukitunne on kõige tähtsamad asjad, mis innustavad tegijaid ja tugevdavad omavahelist koostööd. Suvekool just selleks ellu kutsutud ongi, et toetada teaduse populariseerijate mõttevahetust,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Lisainformatsioon:

http://www.miks.ee/sundmused/sundmus/miksee-suvekool-0 

Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: