Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus soovib kõigile õppijatele teadmisterohket uut kooliaastat!


Avaldaja:Madli Leikop31. August 2018

Õppija rollis on ju teadmiste täiendamisel nii õpilased kui õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid ja õppejõud. Ka algaval õppeaastal pakub HITSA õpetajatele täienduskoolitusi uute digioskuste omandamiseks ja olemasolevate lihvimiseks.

Kõik kursused leiab HITSA koolituskalendrist

„Sügisel jõuab koolidesse palju uusi võimalusi õppetöö rikastamiseks digi abil,“ kinnitab HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. „Julgustan kõiki õpetajaid neid võimalusi uurima ja kasutama, sest nende vahendite abil luuakse reaalsed võimalused digitehnoloogia suurte võimaluste ärakasutamiseks igapäevases õppetöös. Naljatlemisi öeldes – täna pole enam õpetajal digist pääsu, sest riik on loonud võimalused reaalseks digipöördeks. On tore, et õppeasutuste arv, kes HITSA programmide kaudu digitehnoloogiate võimalusi avastab, on jõudsalt kasvamas.“ 

Uus tehnoloogia koolidesse

HITSA jaoks toob sügis kaasa palju uut, mida koolidega jagada. Juba on alanud haridusuuenduse piloteerimise programm, mille eesmärk on katsetada koolides uusi tehnoloogilisi vahendeid. HITSAl on siin eestvedaja ja info levitaja roll. Tahame koos teiega leida uuele tehnoloogiale hariduses uusi kasulikke kasutusviise. Sobivad digivahendid leiame koostöös eraettevõtetega. HITSA omalt poolt koordineerib, koolitab õpetajaid-katsetajaid ning jagab tulemusi laiema ringiga, et haridusasutustel oleks võimalik neile sobivaimad seadmed leida.

Digikoolitused koolimeeskondadele

Augusti lõpus algas DigiKiirendi pilootprogramm. See on HITSA koolitus- ja nõustamisprogramm üldhariduskoolide meeskondadele ja juhtidele, mis toetab tehnoloogia kasutamist õppetöös. Kuuekuulises pilootprogrammis osaleb kuus kooli. 2019-2020 plaanime jõuda veel 60 koolini. Programmis lähtume konkreetse kooli vajadustest, suuname koolimeeskonda kasutama digivahendeid igapäevases õppetöös ja toetame koolijuhti uuenduste läbiviimisel.

Progetiiger

Hoogsalt jätkab ProgeTiigri programm. Kohe-kohe on algamas sügisene õpilasüritus „ProgeTiigri tulevikutegijad“ (17.9.-18.11). Osalema on oodatud kõik alus- ja üldhariduse ning kutsehariduse õpilased.

Et üritused ei koonduks ainult paariks päevaks suurematesse linnadesse, on seekordne õpilasüritus üles ehitatud veidi teisiti. Kõigepealt (17.9.-7.10.) saab iga huviline end proovile panna oma koolis või lasteaias, lahendades etteantud programmeerimise, robootika, internetiturvalisuse ja multimeediaga seotud ülesandeid. Pusimist jätkub igale vanusele ja igale tasemele. 6.-21. oktoobrini toimuvad ProgeTiigri tehnoloogia töötoad Code Weeki raames ning 1.-18. novembrini piirkondlikud ühisüritused, kus saab juba teistega võistelda.

Uus digiõpik

Õpetajatele soovitame kindlasti Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi, HITSA ja ProgeTiigri programmi koostöös valminud õppevara: digiõpikuid informaatika õppeteemade käsitlemiseks I ja II kooliastmes. I kooliastme digiõpik seob digikunsti, digimeedia ja digiohutuse õppeteemad ning teine käsitleb digimeedia, programmeerimise ja digihügieeni teemasid. Digiõpikud sobivad kasutamiseks erinevates ainetes ja erinevate digivõimalustega koolides.

Vaadata tasub ka veebipõhist ProgeTiigri kogumikku, kust leiab õppetööks sobivaid vahendeid erinevatest põnevatest valdkondadest nagu programmeerimine, robootika, 3D-disain, nutiäpid ja multimeedia. Praegu on kogumikus rohkem kui 50 vahendi kirjeldus, kasutusjuhendid, õpilood ja muu abistav materjal.

Uued suunad ja sihid

Uus suund HITSA tegevustes on tehnoloogiatrendide seire koostöös teadlaste, tehnoloogiavaldkonna eestkõnelejate, ettevõtjate ja õpetajatega. Valmiv raport aitab haridusasutustel uute suundadega kursis olla ja neid õppetöös rakendada. Tänavu on vaatluse all sellised valdkonnad nagu tehisintellekt, asjade internet, analüütika ja suurandmed, virtuaal- ja liitreaalsus.

„Meie jaoks on väga oluline jätkata õpetajatele ja koolijuhtidele praktikult-praktikule koolituste pakkumist,“ ütleb Heli Aru-Chabilan. „Üks uus, eestvedajatele mõeldud programm ongi ellu kutsutud selleks, et ka digimaailmas juba tublidel tekiks uusi horisonte. Rohkem koostööd tahame teha ka kooli omanikega ja käia regulaarselt erinevates piirkondades, et HITSAl oleks parem ülevaade koolide vajadustest, õpetajate kompetentsist, õpilaste digioskustest. Alustame Tartust. Soovin HITSA koostööpartneritele tegusat uue õppeaasta algust!“

Avafoto: Unsplash, William Iven.