Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus soovib kõigile õppijatele teadmisterohket uut kooliaastat!


Avaldaja:Madli Leikop30. August 2019

Õppija rollis on ju teadmiste täiendamisel nii õpilased kui õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid ja õppejõud. Ka algaval õppeaastal pakub HITSA õpetajatele täienduskoolitusi uute digioskuste omandamiseks ja olemasolevate lihvimiseks.

Kõik kursused leiab HITSA koolituskalendrist