Eesti haridus on OECD riikide võrdluses üks kättesaadavamaid ja õiglasemaid


Avaldaja:Madli Leikop11. September 2018

Vastavaldatud OECD haridusstatistika kogumik Education at a Glance 2018 toob esile, et Eestis on alus- ja põhihariduse saamise võimalused teiste riikidega võrreldes väga õiglased. Seda eriti lasteaia puhul, kus käimine ei sõltu erinevalt suurest osast OECD riikidest lapsevanema haridustasemest.

"OECD võrdlus kinnitab, et oleme oma haridussüsteemiga õigel teel, me ei tee lastel vahet ega jaga neid gruppidesse,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänasel kogumiku esitlusel. "Tahame veelgi edasi liikuda ja näiteks alushariduse kättesaadavust parandada, sest nagu ka OECD kinnitab, on see kõige parem viis jõuda tõepoolest iga lapseni. Selleks plaanime näiteks alustada läbirääkimisi, et muuta lasteaed osaliselt või täielikult tasuta kättesaadavaks."

OECD toob välja ka Eesti õpetajate palgatõusu, mis on viimastel aastatel olnud üks OECD riikide kiiremaid, ulatudes üle 50 protsendi. "Absoluutnumbrites on meie õpetajate palgad võrreldes rikkamate riikidega tagasihoidlikud ja just seepärast peab palgatõus jätkuma võimalikult kiirelt," kommenteeris Reps. „Õpetajate palk on aluseks ka sellele, et meil jätkuks edaspidi kõigi ainete õpetajaid ja üha tihedamaks muutuvas tööturukonkurentsis otsustaksid noored rohkem kooli kasuks."

OECD analüüsis ka soolisi erinevusi: naised jõuavad kõrghariduseni endiselt rohkem kui mehed, kuid meeste hõive on suurem. Lisaks pöörati tähelepanu välismaal sündinute võimalustele haridussüsteemis.

Education at a Glance on üks peamisi ja suurimaid võrdleva haridusstatistika kogumikke, mille eesmärk on anda riikidele võrdlusvõimalus, millised on olnud nende hariduspoliitikate mõjud kõrvutades teiste riikidega. 

Education at a Glance 2018 tehti ülemaailmselt samaaegselt avalikuks täna. 
Education at a Glance analüüsib 36 OECD liikmesriigi ning partnerriikide haridussüsteeme. 
Täies pikkuses ülevaade on kättesaadav OECD veebilehel

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: