Õppurite võimalused õpirändeks ja noorte võimalused ühiskonnaelus osalemiseks paranevad


Avaldaja:Madli Leikop13. September 2018

Tänasel Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks Eesti seisukohad nii Euroopa Solidaarsuskorpuse kui ka Erasmus programmi osas.

Sellega toetab Eesti noorte kodanikuaktiivsuse tõstmist solidaarsustegevustes osalemise abil ning õpirände ja rahvusvahelistumise programmi Erasmus jätkamist senisest oluliselt suuremas mahus.

Minister Mailis Repsi sõnul teevad Euroopa Komisjoni tehtud mõlemad programmi ettepanekud vaid rõõmu. „Noorte ja teiste õppurite võimalused õpirändes ja ühiskonnaelus osalemiseks paranevad märgatavalt. Euroopa Komisjoni ettepanek suurendada Erasmuse rahastamist kaks korda ning luua senisest veelgi põhjalikum noorte kaasamise programm on suurepärane võimalus omandada senisest enam väärtuslikke kogemusi panustades ühiskonda ning õppides,“ ütles Reps. „Eestile ei ole rahvusvahelistumisel Erasmus programmile paremat alternatiivi, “ lisas minister.

Erasmus programmi maht suureneb

Erasmus programmi nähtavaim osa on olnud õpiränne. Jätkuprogramm hakkab toimima suuresti sarnastel alustel – õpiränne, erinevad koostööprojektid ja poliitikareformide toetamine. Erasmus aitab kaasa hariduse kvaliteedi parandamisele, laiendab õppurite enesetäiendamise võimalusi ja võimaldab Eesti haridusasutustele laialdast koostööd nii Euroopas kui kaugemalgi.

Uuel eelarveperioodil suureneb programmi planeeritav maht 30 miljardi euroni tänu millele saab programmis pakkuda nii uusi tegevusi kui osaleda oluliselt rohkem inimesi. Eestis on Erasmus programm väga hästi tuntud ning  viimase viie aasta jooksul on selles osalenud pea 30 tuhat inimest, kuid taotlusi esitati antud perioodil ligi poole rohkem, mistõttu on eelarve suurenemine igati tervitatav.

Luuakse uus programm solidaarsusprojektides osalemiseks

Euroopa Solidaarsuskorpus sai alguse Eesti eesistumise ajal. Selle eesmärk on suurendada noorte kodanikuaktiivsust mitmesugustes solidaarsustegevustes osalemise kaudu. 18-30-aastastel noortel on programmi raames võimalik näiteks oma koduriigis või välismaal osaleda vabatahtlikus tegevuses, töö- ja praktikaprojektides ning kogukonna arendamisele suunatud projektides. Projektid hõlmavad näiteks haridust, keskkonnakaitset, sotsiaalset integratsiooni, rändajate integratsiooni ja teisi ühiskondlikult olulisi teemasid.

Programmi esimeses faasis käesolevast aastast kuni 2020. aastani on  eelarveks kavandatud pea 376 miljonit eurot, mis võimaldab programmis osaleda enam kui 100 tuhandel noorel. Uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil aastatel 2021-2027 on programmile planeeritud eraldada pea 1,3 miljardit eurot, mis võimaldab programmis osaleda 350 tuhandel noorel. Huvitatud isikud ja organisatsioonid saavad ennast registreerida Euroopa solidaarsuskorpuse veebiportaalis.

Allikas: HTMi pressiteade.