Enam kui pool tuhat põhikoolinoort saab oktoobris töövarjuks minna


Avaldaja:Madli Leikop18. September 2018

Tallinna ja Harjumaa 7.– 9. klassi noortel on kuni 30. septembrini võimalik kandideerida töövarjuks Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse korraldatavale töövarjupäevale. Mullu esmakordselt toimunud töövarjupäev pakub tänavu varjutamiskogemust enam kui 500 noorele 262 erialal.

Rajaleidja keskuse töövarjupäev „Hüppa üle oma varju“ toimub 24. oktoobril ning selle eesmärk on anda põhikoolinoortele võimalus näha ja kogeda reaalset töömaailma ning kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad. Kuna põhikooli lõpuklassis tuleb noortel langetada esimesed olulisemad karjäärivalikud ja teha edasiõppimise otsused, siis töövarjupäev aitabki õpilastel paremini aru saada, kas huvipakkuv eriala vastab ootustele.

Kui mullu oli noortel valida enam kui 160 ameti seast, siis tänu tööandjate ja ametiesindajate suurele huvile on sel aastal pakkumises kokku 262 ametipositsiooni. Kokku on töövarjukohti ligi 530 noorele. „Sel aastal on tõesti osalemas rohkem ettevõtteid ja erinevaid ametipositsioone kui eelmisel. Ühiskonnas on palju ameteid, mida esiotsa ei teata ja paraku ka ei valita, sest need on vähetuntud. Töövarjupäev võimaldabki tööandjatel neid erialasid tutvustada, noortel aga nendega tutvuda ning oma silmaringi ja valikuvõimalusi laiendada,“ räägib Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Marja-Liisa Vaiksalu. 

Töövarjuks kandideerimine on avatud 30. septembrini ja selleks on vajalik kirjutada motivatsioonikiri ja täita ankeet, kus saab märkida kaks ametikoha eelistust. Töövarjupäeva ürituse all Facebookis jagavad karjäärinõustajad ka näpunäiteid edukaks kandideerimiseks, tutvustavad erinevaid ameteid ning tööandjaid, kes töövarju võtavad jpm.

40418515_1994393050580978_7942976585802448896_n.jpg

Vaiksalu selgitab, et ainuüksi kandideerimisprotsess annab väga hea võimaluse arendamaks nn ülekantavaid oskusi, mida läheb ka tööelus enim vaja, nt suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus, ajaplaneerimine, kokkulepete sõlmimine ning neist kinnipidamine jpm. „Seepärast soovitan kõigil 7.– 9. klassi noortel võimalusest kinni haarata, tegutseda ja kandideerida. Ainult nii õpid sa iseend kõige paremini tundma ja edasised otsused saavad olema lihtsamad. Ole julge ja tee esimene samm kellegi töövarjuna!“ julgustab ta noori tegutsema.

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus kuulub SA Innove Rajaleidja võrgustikku, mis pakub tasuta karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele noortele ning on partneriks lastevanematele ja haridustöötajatele.

Allikas: SA Innove pressiteade. 

Samal teemal: