Tallinnas tähistati 10 aasta möödumist Eesti kaasamisest Nordplus programmi


Avaldaja:Madli Leikop04. Oktoober 2018

Eile ja täna tähistati Tallinnas 10 aasta möödumist Eesti ja Baltimaade kaasamisest Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus. Lisaks arutasid riikide esindajad programmi tulevikku ja edasisi tegevusi.

Haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kristen Lahteina sõnul pakub haridusprogramm hindamatut võimalust edendada ja tugevdada Eesti koostööd Põhjamaadega. „Nordplusi toel on Eestis läbi viidud nii üld-, kõrg- kui ka täiskasvanuhariduse projekte, mille rahvusvaheline mõõde on toonud Eesti haridusasutustesse ja –organisatsioonidesse uusi teadmisi, kogemusi ja oskusi, samuti andnud suurepärase võimaluse jagada ka meie edulugusid,“ selgitas Lahtein programmi vajalikkust.

Tänasel kohtumisel Tallinnas arutasid Nordplus programmikommitee liikmed programmi tulevikku, erinevaid tehnilisi küsimusi ja edasisi tegevusi.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii üld-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele. Haridusprogramm jaguneb mitme alamprogrammi vahel – noorteprogramm, kõrgharidusprogramm, täiskasvanuhariduse programm, horisontaalprogramm ja keeleprogramm.

Programmi eelarve on käesoleval aastal 9,5 miljonit eurot, millest Eesti osalus on 176 tuhat eurot. Kevadel toimunud taotlusvoorust sai rahastust 147 organisatsiooni. Näiteks sel aastal on koostöös Islandi noortega viidud läbi tervisliku toitumisealane projekt, koos Rootsi ja Lätiga keskendutakse täiskasvanute haridusele loodusteaduste valdkonnas, tudengitega veetakse eest kunstiettevõtlusprogrammi ning ühiselt Läti, Leedu, Soome ja Taaniga keskendutakse õpetajate kompetentside arendamisele. Alates 2008. aastast on Eesti organisatsioonide ja asutuste eestvedamisel või osalusel toimunud 1322 erinevat projekti.

Programm Nordplus asutati 1978. aastal ning sinna kuuluvad Island, Norra, Rootsi, Soome (sh Ahvenamaa) ja Taani (sh Gröönimaa ja Fääri saared), alates 2008. aastast osalevad programmi tegevustes ka Eesti, Läti ja Leedu.

Allikas: HTMi pressiteade.