XXI täiskasvanud õppija nädal


Avaldaja:Madli Leikop19. Oktoober 2018

Reedel, 19. oktoobril algas XXI täiskasvanud õppija nädal. Avaüritusel Eesti Filmimuuseumis kuulutatakse välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õpitegu ning aasta õppijasõbralik tööandja.

Reedel, 19. oktoobril algas XXI täiskasvanud õppija nädal. Avaüritusel Eesti Filmimuuseumis kuulutatakse välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õpitegu ning aasta õppijasõbralik tööandja.

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul on tänavune aasta olnud täiskasvanuhariduse jaoks eriti edukas. Praegu osaleb elukestvas õppes iga viies Eesti täiskasvanud elanik. "Täiskasvanuna õppima läinud inimeste mõju ühiskonnale ei saa alahinnata – enda eeskujuga inspireerivad nad ka teisi inimesi õppima, oma elukvaliteeti paremaks muutma ja uusi elumaitseid kogema,” ütles Reps.

Täiskasvanud õppija nädalal (TÕN) toimuvad üle Eesti elukestvat õpet populariseerivad ja täiskasvanute õppimisvõimalusi tutvustavad sündmused: avatud koolitused, lahtiste uste päevad, õpitoad, näitused, ekskursioonid, seminarid, ümarlauad jm.

TÕNi maakondlike sündmuste kalendriga saab tutvuda siin.

Täiskasvanud õppija nädala eesmärk on juhtida tähelepanu täiskasvanueas õppimise olulisusele. Igal aastal osaleb TÕNi sündmustel üle 10 000 inimese.

Nädal lõppeb traditsioonilise täiskasvanuhariduse foorumiga, mis toimub 26. oktoobril Tallinnas hotellis Nordic Hotel Forum. Foorumi eesmärk on arutada selle üle, mis peaks täiskasvanuharidust silmas pidades kindlasti kajastuma loodavas haridus- ja teadusstrateegias aastateks 2020-2035.

Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: