Rahvusvaheline konverents käsitleb mitmekeelse õppe ja õpetamise arengusuundi


Avaldaja:Madli Leikop02. November 2018

Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses toimub rahvusvaheline konverents „Mitmekeelne õpe saja-aastases Eesti Vabariigis“. Konverentsi korraldab Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning sellel osaleb üle 200 inimese.

Esinejate hulgas on võõrkeeleõppe ja mitmekeelse õppe asjatundjaid Eestist, Soomest, Luksemburgist, Bulgaariast, aga ka OSCE rahvusvähemuste ülemkomissari ameti esindajad. 

Videotervitused on konverentsi osalejatele saatnud peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse juhataja Sarah Breslin. Sissejuhatava sõnavõtuga esines haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kelle sõnul on mitmekeelsus tänapäeva maailmas kahtlemata väärtus. „Tänane konverents on pühendatud mitmekeelsusele, kus emakeele kõrval räägime ka teistest keeltest, nende õppimisest ja õpetamisest,“ sõnas Reps. „Teiste keelte oskus avardab maailma, annab võimaluse saada ainulaadseid kogemusi ja ületada piire.“

Konverentsi plenaarsessioonide ettekanded annavad ülevaate mitmekeelse õppe arengutest saja-aastases Eesti Vabariigis, tutvustavad mitmekeelse õppe rahvusvahelisi arengusuundi, pedagoogilisi ja tehnoloogilisi innovatsioone mitmekeelse õppe raames. Lisaks plenaarsessioonidele on kahe päeva jooksul kavas kümme praktilist töötuba.

Mitmekeelse õppe konverentsi idee on välja kasvanud keelekümblusprogrammi raames toimunud keelekümbluskonverentsidest (2001–2017). Konverentsi auditooriumiks on mitmekeelse õppega seotud lasteaedade, üldharidus- ning kutsekoolide õpetajad ja juhid, haridustöötajad, erinevate keeleõppe ja mitmekeelse õppega seotud asutuste esindajad.

Konverentsi päevakava ning videoülekande lingi leiab kodulehelt: https://mitmekeelsus.publicon.ee/

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.